5 sygnałów ostrzegawczych zagrożenia dla firmy

Twoja firma do tej pory działała dobrze, ale może czujesz, że coś zaczyna się psuć. Pojawiają się zagrożenia, których wcześniej nie było. Nawet dobrze zarządzana firma może znaleźć się – bez swojej winy – na równi pochyłej. Przyczyny problemów mogą mieć charakter zewnętrzny, na przykład nagłe zmiany na rynku albo lockdown. Jednak niezależnie od przyczyn, trzeba działać szybko, zanim będzie za późno.

Warto być wyczulonym na następujące sygnały ostrzegawcze zbliżającego się zagrożenia:

  1. Przeterminowane zobowiązania powiększają się. Coraz częściej dzwonią kontrahenci przypominając o opóźnionych płatnościach. Rosną zaległości wobec ZUS lub urzędu skarbowego. Napływają wezwania do zapłaty.
  2. Kurczą się możliwości finansowania firmy. Bank odmówił Ci dodatkowego finansowania lub zażądał spłaty kredytu. Leasingodawca przypomina o zaległych ratach.
  3. Rynek, na którym działasz, szybko się zmniejsza lub staje się coraz trudniejszy. Przychody firmy spadają któryś miesiąc z rzędu.
  4. Odchodzi kluczowy klient lub kończy się kluczowy kontrakt.
  5. Twoi klienci coraz bardziej opóźniają się z płatnościami.

Jeżeli wystąpiły okoliczności wskazane w punkcie pierwszym lub drugim, rozważ kontakt z doświadczonymi licencjonowanymi doradcami restrukturyzacyjnymi. Jest bowiem prawdopodobne, że Twojej firmie mogłaby pomóc formalna restrukturyzacja, a w szczególności postępowanie o zatwierdzenie układu.

Jeżeli zauważyłeś dwa sygnały ostrzegawcze lub więcej – zadzwoń do nas jak najszybciej: 669 151 966. Zapewnimy Ci pierwsze konsultacje bez żadnych opłat i zobowiązań.