Bobby Burger w restrukturyzacji

17 sierpnia 2023 r. ukazało się w KRZ obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla firmy Bobby Burger sp. z o.o.

Bobby Burger to sieć franczyzowa obejmująca kilkadziesiąt burgerowni w wielu miastach Polski. Pandemia, wojna i inflacja spowodowały problemy finansowe dłużnika. Firma rozpoczęła głęboką restrukturyzację. Niektóre lokale zostały zamknięte, wprowadzono zmiany w recepturach, dokonano zmian organizacyjnych.

Nadzorca układu, którym jest Sylwia Szerenos – członek zarządu Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o., w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 17 sierpnia 2023 r.

Sygnatura postępowania: WA1M/GRz-nu/300/2023.