Co to jest restrukturyzacja firmy?

Otrzymujemy od firm coraz więcej telefonów z pytaniem, co to jest restrukturyzacja. Pojęcie to występuje w kilku zbliżonych do siebie znaczeniach, a zakres restrukturyzacji może być różny. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest restrukturyzacja i jakie są podstawowe rodzaje restrukturyzacji.

Co to jest restrukturyzacja. Rodzaje restrukturyzacji

Restrukturyzacja poza sądem to istotne zmiany w firmie: w jej strategii, produktach, cenach, promocji, dystrybucji, zmiany kadrowe i organizacyjne, restrukturyzacja zadłużenia, pozyskanie pomocy finansowej.

Restrukturyzacja sądowa to formalne postępowanie pod nadzorem sądu. Może nim być postępowanie restrukturyzacyjne określone w prawie restrukturyzacyjnym albo tzw. pre-pack określony w prawie upadłościowym. Zakres restrukturyzacji sądowej obejmuje też najskuteczniejsze postępowanie restrukturyzacyjne, czyli postępowanie o zatwierdzenie układu, chociaż można je zainicjować bez udziału sądu.

Przedmiotem restrukturyzacji (zarówno poza sądem, jaki i sądowej) jest firma, która ma poważne problemy finansowe i grozi jej bankructwo.

Restrukturyzacja poza sądem

Żeby zagrożona firma przeżyła i wróciła do zdrowia, prawdopodobnie powinna się zmienić. Dostosować do nowych okoliczności, do zmienionej sytuacji rynkowej.

Przede wszystkim należy od nowa przemyśleć model biznesowy, strategię. To znaczy: co, komu i jak sprzedawać.

Warto rozważyć zmiany we wszystkich obszarach firmy: zatrudnieniu, organizacji, produktach, cenach, dystrybucji, promocji. Szczególne znaczenie ma restrukturyzacja finansowa, w tym restrukturyzacja zadłużenia.

Czy restrukturyzacja pozasądowa wystarczy, żeby uratować firmę? W wielu wypadkach tak. Jeżeli jednak presja wierzycieli jest silna, konieczna może być dodatkowo restrukturyzacja sądowa.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Postępowanie o zatwierdzenie układu to obecnie bardzo skuteczna pomoc dla zadłużonych firm. Stanowi ono ponad 90% wszystkich nowych postępowań restrukturyzacyjnych. Otwarcie tego postępowania to decyzja wyłącznie firmy – nie wymagająca zgody sądu. Obecnie jest to najszybsze, najskuteczniejsze i najtańsze narzędzie ratowania firm.

Co daje postępowanie o zatwierdzenie układu?

Przede wszystkim daje firmie silną ochronę przed windykacją i egzekucją. Postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a wszczęcie nowego powstępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia jest niedopuszczalne.

Ponadto postępowanie o zatwierdzenie ukłądu chroni firmę przed wypowiedzeniem kluczowych umów: umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w którym prowadzone jest przedsiębiorstwo, umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych itd.

Jak skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu?

To bardzo proste. Wystarczy podpisać umowę z kompetentnym licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym (lub jeszcze lepiej – z firmą restrukturyzacyjną, w której jest kilku licencjonowanym doradców restrukturyzacyjnych). A następnie postępować według jego wskazówek. Od momentu obwieszczenia w KRZ firma uzyskuje ochronę przed agresywnymi działaniami wierzycieli.

Nadzorca układu

Nadzorca układu, czyli licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, z którym firma zawarła umowę, powinien wspierać firmę w tych działaniach. W szczególności nadzorca układu przygotowuje we współpracy z firmą plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe i szereg innych dokumentów wymaganych przez prawo restrukturyzacyjne, a ponadto współpracuje z firmą przy zbieraniu głosów.

Restrukturyzacja sądowa

W niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem może być sądowe postępowanie restrukturyzacyjne. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości firmy, w szczególności poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Prawo restrukturyzacyjne określa cztery różne postępowania restrukturyzacyjne: 

  • postępowanie o zatwierdzenie układu (omówione wyżej),
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

Ponadto prawo upadłościowe definiuje piąty – bardzo skuteczny – sposób ratowania przedsiębiorstw: pre-pack (przygotowana likwidacja). Polega on na jednoczesnym rozpatrzeniu przez sąd dwóch wniosków: o ogłoszenie upadłości firmy oraz o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej jego części, albo składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa). Dzięki pre-packowi działające przedsiębiorstwo może bez większych zakłóceń przetrwać upadłość firmy i dalej normalnie funkcjonować.

W postępowaniu o zatwierdzenie układu oraz w przyspieszonym postępowaniu układowym możliwy jest ponadto układ częściowy.

Liczba wariantów jest więc dość duża. Który wariant jest optymalny dla Twojej firmy – to zależy od konkretnych okoliczności, specyfiki firmy, poziomu zadłużenia, liczby wierzycieli, relacji firmy z jej wierzycielami itd. W ponad 90% przypadków tym optymalnym wariantem jest postępowanie o zatwierdzenie układu.

Samo postępowanie restrukturyzacyjne nie uzdrowi firmy

Żeby firmę uratować, trzeba wprowadzić istotne zmiany w kluczowych obszarach działalności firmy. Czyli restrukturyzacja pozasądowa zawsze będzie potrzebna. Dlatego restrukturyzacja pozasądowa jest ważniejsza niż sądowa.

Restrukturyzacja sądowa nie jest alternatywą dla restrukturyzacji pozasądowej, lecz jej uzupełnieniem i wzmocnieniem. Dlatego sądowe postępowanie restrukturyzacyjne może być skuteczne tylko jako dodatek do restrukturyzacji pozasądowej. Czyli dodatkowy silny lek wspomagający terapię. Lek, który kosztuje i który ma również negatywne skutki uboczne.

Zanim wybierze się konkretny sposób ratowania firmy, warto przeanalizować wszystkie rozsądne opcje dostępne dla Twojej firmy i znaleźć rozwiązanie optymalne.

Chcesz wiedzieć więcej, co to jest restrukturyzacja firmy? Potrzebujesz rzetelnie przeprowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego? Potrzebujesz pomocy w prawdziwej restrukturyzacji firmy? Skontaktuj się z nami: tel. 669 151 966.