Firma transportowa ma zatwierdzony układ

Firma transportowa Artimas sp. z o.o. ma zatwierdzony układ. Postanowił o tym Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy w dniu 27 października 2023 r.

Artimas Sp. z o.o. oprócz głównej swojej aktywności – transport drogowy towarów – zajmuje się również sprzedażą samochodów osobowych i ciężarowych, prowadzi magazyn czasowego składowania oraz agencję celną. Od początku funkcjonowania nastawiona była na współpracę z partnerami zagranicznymi, głównie ze wschodu Europy i z Azji.

Nadzorcą układu jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.

Sygnatura akt: WA1M/GRz/168/2023.