Jak uniknąć upadłości firmy

Upadłość firmy to zawsze bolesna sprawa dla jej założycieli.

Jednak prawie każde przedsiębiorstwo ma swój okres wzrostu, okres dojrzałości i okres upadku. Od startu do upadłości firmy mija średnio kilkanaście lat. Typowy cykl życia przedsiębiorstwa wygląda tak:

Czy każde przedsiębiorstwo musi poruszać się po tej krzywej? Czy upadłość firmy jest nieunikniona? Oczywiście nie.

Upadłość firmy czy restrukturyzacja?

Sygnały zbliżającego się zagrożenia pojawiają się na długo przed upadłością firmy.

Zły zarząd firmy stara się tych sygnałów nie widzieć, następnie ukrywa je lub im zaprzecza. Prostą drogą zmierza do bankructwa.

Dobry zarząd firmy potrafi te sygnały wcześniej wychwycić i odpowiednio zareagować. Szybko rozpoczyna istotne działania naprawcze, czyli RESTRUKTURYZACJĘ. W wyniku restrukturyzacji firma zaczyna poruszać po zupełnie innej krzywej:

Linie przerywane na tym wykresie to nowe linie życia restrukturyzowanej firmy.

Restrukturyzacja może zacząć się zarówno w punkcie 1 (kiedy zarząd firmy zauważa pierwsze symptomy kryzysu), jak i w punkcie 2 (kiedy także inni widzą symptomy kryzysu) albo nawet w punkcie 3 (kiedy firma jest już blisko bankructwa).

Najlepiej zacząć restrukturyzację w punkcie 1. Ale nawet w punkcie 3 może nie być jeszcze za późno na uratowanie i uzdrowienie firmy.

Im wcześniej rozpocznie się restrukturyzację, tym:

  • większa szansa na uniknięcie upadłości firmy
  • większa szansa na trwałe uzdrowienie firmy
  • proces naprawczy będzie mniej bolesny.

Niestety, w Polsce do tej pory większość firm reagowała z dużym opóźnieniem na zagrożenie niewypłacalnością. Często dopiero wtedy, kiedy było już za późno na ratunek. Większość przedsiębiorców w Polsce wciąż jeszcze nie wie, że najskuteczniejszym narzędziem ratowania firm jest postępowanie restrukturyzacyjne.

Jeżeli firma nie zareaguje szybko na zbliżające się zagrożenie, czeka ją upadłość. Im później zareaguje – tym ciężka to będzie upadłość, tym bardziej bolesna dla jej właścicieli, pracowników, wierzycieli oraz – last but not least – dla członków zarządu, którzy w takim przypadku mogą nawet odpowiadać własnym majątkiem za zobowiązania firmy.

Najbardziej świadomi przedsiębiorcy wiedzą już o istnieniu prawa restrukturyzacyjnego i postępowań restrukturyzacyjnych. Wiedzą, że restrukturyzacja może im pomóc w porozumieniu się z wierzycielami, wyjściu z długów i uratowaniu firmy.

Jak uniknąć upadłości firmy?… Szybko rozpocząć restrukturyzację!