Kolejne firmy transportowe w restrukturyzacji

5 marca i 28 lutego 2024 r. kolejne firmy transportowe zainicjowały postępowanie o zatwierdzenie układu we współpracy z naszą firmą.

28 lutego 2024 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla firmy Łukasza Głowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ŁUKASZ GŁOWACKI TRANSPORT. Sygnatura sprawy: OL1O/GRz-nu/19/2024.

Z kolei 5 marca 2023 r. restrukturyzację, także w formie postępowania o zatwierdzenie układu z obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego, rozpoczęła firma Aleksandry Gołackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą FT ARKA ALEKSANDRA GOŁACKA. Sygnatura sprawy: GD1G/GRz-nu/55/2024.

To kolejne restrukturyzacje jednoosobowych działalności gospodarczych, w których Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o. pełni funkcję nadzorcy układu.

Trudna sytuacja w branży transportowej uderza w wiele firm, zwłaszcza małych i średnich. Szansą na przetrwanie firmy i uniknięcie upadłości jest postępowanie restrukturyzacyjne.