Krótki poradnik dla zadłużonej firmy

Jesteś przedsiębiorcą, właścicielem lub członkiem zarządu zadłużonej firmy?

Twojej firmie grozi bankructwo?

To znaczy, że ten poradnik jest dla Ciebie.

 

Sprawy nie idą tak, jak oczekiwałeś? Coraz więcej problemów finansowych?

Masz nadzieję, że te kłopoty są przejściowe? Jeszcze tylko to jedno zamówienie się uda, jeszcze tylko ten kontrahent zapłaci, jeszcze tylko te działania przyniosą efekt i wszystko wróci do równowagi finansowej?…

Być może tak będzie. Oby tak było.

Nadzieja jest bardzo ludzka. Bez nadziei nie moglibyśmy normalnie żyć i pracować.

Ale jest jeszcze kwestia dopuszczalnego ryzyka.

Bo co się stanie, jeśli Twoje optymistyczne założenia się nie spełnią?…

Jeżeli firma jest zagrożona bankructwem, trzeba koniecznie rozważyć postępowanie restrukturyzacyjne. Nie można czekać, aż firma upadnie. Nie można zakładać wyłącznie optymistycznych scenariuszy.

Mnóstwo małych firm w Polsce uratowało się dzięki postępowaniom restrukturyzacyjnym.

I mnóstwo firm zbankrutowało, bo nie skorzystało z dobrodziejstw restrukturyzacji.

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Jest to formalne postępowanie uregulowane w przepisach. Dla zadłużonej firmy oznacza ono skuteczną ochronę przed działaniami wierzycieli – przed windykacją i egzekucją. Stare długi zostają na jakiś czas „zamrożone” i można spokojniej negocjować z wierzycielami nowe warunki ich spłaty. Po negocjacjach ten nowe warunki spłaty długów (tzw. propozycje układowe) poddaje się pod głosowanie wierzycieli. Jeżeli odpowiednia większość wierzycieli zagłosuje „za”, to nowe warunki spłaty (czyli tzw. układ) będą obowiązywały wszystkich wierzycieli – także tych, którzy głosowali „przeciw”.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym uczestniczy licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Dobry i rzetelny doradca restrukturyzacyjny pomaga firmie uratować się przed bankructwem. Nierzetelny – przeszkadza.

Mamy cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne.

Nie każde pasuje do każdej zadłużonej firmy. Trzeba znaleźć postępowanie optymalne – w tym powinien pomóc licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Ponad 90% firm wybiera postępowanie o zatwierdzenie układu. I słusznie, gdyż jest ono najskuteczniejsze w typowych przypadkach. Warto mu się przyjrzeć dokładniej.

Postępowanie o zatwierdzenie układu

Zadłużona firma może zainicjować to postępowanie bardzo szybko i bez udziału sądu. Wystarczy przygotować (wraz z doradcą restrukturyzacyjnym) kilka prostych dokumentów i już można startować. Startem jest opublikowanie przez doradcę restrukturyzacyjnego obwieszczenia w systemie informatycznym – Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Od tego dnia zadłużona firma uzyskuje na co najmniej trzy miesiące bardzo silną ochronę przed wierzycielami:

  • nie płaci w tym czasie starych długów (także wobec banków, ZUS i urzędu skarbowego);
  • postępowania egzekucyjne zostają zawieszone (komornik ma związane ręce);
  • kluczowe umowy nie mogą być wypowiedziane przez wierzycieli.

W ciągu trzech miesięcy trzeba przygotować nowe warunki spłaty starych długów, a następnie je przegłosować. W tym wszystkim pomoże rzetelny doradca restrukturyzacyjny. To on odegra tu kluczową rolę. Wydaje Ci się, że w Twoim przypadku to postępowanie nie ma szans powodzenia, bo próbowałeś już rozmawiać z wierzycielami i nie przyniosło to efektu? Nic bardziej mylnego! Tym bardziej potrzebny jest podmiot zewnętrzny, który ma argumenty i doświadczenie w takich rozmowach.

Jeżeli układ zostanie przegłosowany, składa się go w sądzie i czeka na zatwierdzenie. W tym czasie oczekiwania trwa nieprzerwanie ochrona przed wierzycielami.

Mnóstwo firm w Polsce uratowało się dzięki postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Inne opcje dla zadłużonej firmy

Inne postępowania restrukturyzacyjne są rzadsze, ale w niektórych przypadkach warto je rozważyć – warto o tym szczegółowo porozmawiać z rzetelnym doradcą restrukturyzacyjnym.

Jeżeli firma nie ma już żadnych szans na uratowanie się, to optymalnym rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości firmy. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy dobrze przygotować. W niektórych przypadkach mimo formalnej upadłości firmy można uratować przedsiębiorstwo, które działa w ramach tej firmy – jest to tzw. pre-pack, czyli przygotowana likwidacja.

O tych i innych opcjach też warto rozmawiać z odpowiednim doradcą restrukturyzacyjnym.

Dodatkowe zagrożenie dla członków zarządu spółek

Członkowie zarządów spółek kapitałowych powinni pamiętać o tym, że mają obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jak tylko spółka znalazła się w stanie niewypłacalności. W przeciwnym razie mogą odpowiadać za długi spółki osobistym majątkiem.

Kompetentny doradca restrukturyzacyjny lub biegły sądowy odpowiedniej specjalności może pomóc w stwierdzeniu, czy stan niewypłacalności spółki już wystąpił.

Kontakt

Przed decyzją o restrukturyzacji warto poszerzyć swoją wiedzę o warunkach, przebiegu i konsekwencjach postępowań restrukturyzacyjnych. W każdym przypadku wskazana jest rozmowa z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym, który powinien wyjaśnić wszystkie wątpliwości i przedstawić wszystkie rozsądne opcje.

Pierwszy kontakt i rozmowa z rzetelnym doradcą restrukturyzacyjnym, któremu będzie zależało na tym, żeby Ci pomóc, nie powinny się wiązać z żadnymi opłatami czy zobowiązaniami.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: tel. 669 151 966, 500 679, 689, kontakt@continuum.biz.pl .