Firma z branży budownictwa modułowego w restrukturyzacji

15 stycznia 2024 r. ukazało się w KRZ obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla firmy z branży budownictwa modułowego Moduł System S.A.

Moduł System S.A. posiada ok. 20-letnie doświadczenie w branży budownictwa modułowego. Moduły są fabrycznie wyposażone we wszelkie niezbędne instalacje. Na placu budowy odbywa się jedynie ich posadowienie, podłączanie do mediów, prace wykończeniowe. Dzięki zastosowaniu technologii prefabrykacji budowa przebiega szybko i sprawnie co daje możliwość znacznego obniżenia kosztów budowy.

Nadzorca układu, którym jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o., w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 15 stycznia 2024 r.

Sygnatura postępowania: WA1M/GRz-nu/16/2024.