Postępowanie o zatwierdzenie układu call center

W dniu 9 czerwca 2022 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu na dzień 9 czerwca 2022 r. dnia układowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) Delta Contact sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (NIP:  5222791826). Numer obwieszczenia: 20220609/00195. Delta Contact sp. z o.o. świadczy usługi call center.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą WA1M/GRz-nu/57/2022.

Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu pełni Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.

Właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.