Postępowanie o zatwierdzenie układu jdg z branży e-commerce

19 stycznia 2023 r. ukazało się w KRZ obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla jednoosobowej firmy z branży e-commerce. Nadzorca układu, którym jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o., w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Marcin Manthey prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VELA Elektro-Bud Marcin Manthey, obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 19 stycznia 2023 r..

Sygnatura postępowania: BY1B/GRz-nu/6/2023.