Postępowanie o zatwierdzenie układu jdg z branży lotniczej

11 stycznia 2023 r. ukazało się w KRZ obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla jednoosobowej firmy prowadzącej działalność B2B w branży lotniczej. Nadzorca układu, którym jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o., w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Grzegorz Mędrek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.T. REMIX Grzegorz Mędrek, obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 11 stycznia 2023 r.

Sygnatura postępowania: WA1M/GRz-nu/7/2023.