Postępowanie o zatwierdzenie układu – krok po kroku

Nie bez powodu na naszej stronie poświęcamy tak dużo uwagi postępowaniu o zatwierdzenie układu. Postępowanie to niewątpliwie cieszy się największą popularnością, o czym świadczą statystyki. Tylko w październiku 2022 r. zainicjowano 254 postępowania o zatwierdzenie układu, podczas gdy pozostałych trzech postępowań restrukturyzacyjnych (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne) otwarto 31. Przewaga jest druzgocąca. O zaletach postępowania o zatwierdzenie układu pisaliśmy m.in. tutaj -> https://continuum.biz.pl/uproszczone-postepowanie-restrukturyzacyjne-w-2022/

Postępowanie o zatwierdzenie układu – pierwszy krok

Pierwszym krokiem powinien być wybór odpowiedniego doradcy restrukturyzacyjnego. O tym, jak ważny jest ten krok, pisaliśmy wielokrotnie. Starannie wybrany, zaufany doradca restrukturyzacyjny będzie jak dobry lekarz – będzie kierował się dobrem Twojej firmy i będzie potrafił Ci pomóc. Zobacz: https://continuum.biz.pl/dobry-doradca-restrukturyzacyjny-jak-go-znalezc/

Pierwszy kontakt z nami jest zawsze bezpłatny. Poprosimy Cię o udostępnienie szeregu informacji i dokumentów, które będą nam potrzebne, aby przeanalizować sytuację firmy. Jeżeli postępowanie o zatwierdzenie układu będzie rozwiązaniem odpowiednim dla Twojego przedsiębiorstwa, ustalimy wynagrodzenie (oczywiście z poszanowaniem stawek ustawowych!) i podpiszemy umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. W umowie zawsze ustalamy warunki płatności, która następuje w ratach, stosownie do możliwości finansowych dłużnika. 

Drugi krok

Następnie, pomożemy Ci przygotować dokumenty niezbędne do zainicjowania postępowania, tj. wstępny plan restrukturyzacyjny (https://continuum.biz.pl/uproszczona-restrukturyzacja-ponownie-mozliwa-czym-jest-wstepny-plan-restrukturyzacyjny/) i spis wierzytelności oraz ustalimy dzień układowy. Gdy wszystkie informacje i dokumenty będą już gotowe, dokonamy obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Trzeci krok

Z dniem obwieszczenia zyskasz ochronę, która jest niewątpliwą zaletą postępowania o zatwierdzenie układu. Wierzyciele nie będą mogli m.in. wypowiadać kluczowych umów, niedopuszczalne będzie też prowadzenie egzekucji. Po obwieszczeniu rozpoczynamy pracę nad planem restrukturyzacyjnym (https://continuum.biz.pl/plan-restrukturyzacyjny/). Kontaktujemy się z wierzycielami w celu potwierdzenia wysokości zadłużenia i ustalenia, na jakie ustępstwa w zakresie swojej wierzytelności mogą się zgodzić. Prowadzimy negocjacje z wierzycielami, celem przygotowania się do kluczowego etapu postępowania restrukturyzacyjnego – głosowania nad układem.

Czwarty krok – głosowanie i zatwierdzenie układu

Po zakończeniu pracy nad planem restrukturyzacyjnym, a także po przygotowaniu ostatecznego kształtu spisu wierzytelności oraz propozycji układowych (https://continuum.biz.pl/propozycje-ukladowe-w-restrukturyzacji/) przystępujemy do głosowania nad układem. Wierzyciele otrzymują karty do głosowania i oddają swoje głosy za lub przeciw układowi. Naszą rolą jest takie wsparcie w ułożeniu propozycji układowych, aby z jednej strony były one akceptowalne dla wierzycieli, a z drugiej uwzględniły sytuację finansową i możliwości spłaty po stronie przedsiębiorcy.

Nadzorca układu weryfikuje otrzymane głosy i stwierdza, czy układ został przyjęty przez wierzycieli. Stwierdzenie przyjęcia układu oznacza konieczność przygotowania wniosku o zatwierdzenie układu. Wniosek ten powinien zostać złożony w terminie trzech miesięcy od dnia obwieszczenia w KRZ i musi spełniać szereg wymagań formalnych. Oczywiście zapewniamy odpowiednie wsparcie prawne w jego przygotowaniu.

Wniosek o zatwierdzenie układu wraz z szeregiem załączników, w tym sprawozdaniem nadzorcy układu, jest składany do właściwego sądu restrukturyzacyjnego za pośrednictwem KRZ. Dopiero ten krok wprowadza nas w sądowy etap postępowania. W praktyce etap ten to oczekiwanie na postanowienie sądu co do złożonego wniosku. Skuteczne złożenie wniosku o zatwierdzenie układu przedłuża ochronę przedsiębiorcy aż do prawomocnego rozpoznania wniosku.

Ostatni krok – wykonanie układu

Zatwierdzenie układu przez sąd pozwala na przejście do kolejnego, najważniejszego etapu, tj. realizacji układu. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu nadzorca układu automatycznie obejmuje funkcję nadzorcy wykonania układu. Jego zadaniem będzie składanie do sądu raz na trzy miesiące sprawozdania dotyczącego wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.

Po całkowitym wykonaniu układu sąd wyda postanowienie o wykonaniu układu.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami! Mamy na swoim koncie szereg zatwierdzonych układów, co potwierdza nasz profesjonalizm, zaangażowanie w każde postępowanie i skuteczność.