Postępowanie o zatwierdzenie układu PERFEKT Paweł Otulak

W dniu 7 marca 2022 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu na dzień 7 marca 2022 r. dnia układowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) Pawła Otulaka, NIP: 7971991876.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą WA1M/GRz-nu/16/2022.

Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu pełni Sylwia Szerenos (e-mail: sszerenos@continuum.biz.pl; tel.: 500 679 689).

Właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.