Postępowanie restrukturyzacyjne firmy spedycyjnej

30 maja 2023 r. ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla firmy spedycyjnej – Artimas sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Nadzorca układu, którym jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o., w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 30 maja 2023 r.

Sygnatura postępowania: WA1M/GRz-nu/198/2023.