Postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe - najważniejsze informacje

Inflacja, kryzys gospodarczy, zerwane łańcuchy dostaw, rosnące ceny i problemy ze znalezieniem pracowników – wraz ze wzrastającymi podatkami i składkami na ubezpieczenia społecznego to podstawowe czynniki kryzysu wielu firm, który niejednokrotnie grozi bankructwem. Jak go uniknąć? Jednym z lepszych sposobów na przeciwdziałanie upadłości przedsiębiorstwa jest postępowanie restrukturyzacyjne. Wśród jego czterech rodzajów znajduje się przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe. Na czym one polegają i kiedy warto z nich skorzystać?

Przyspieszone postępowanie układowe - podstawowa charakterystyka

Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia zadłużonej firmie zawarcie układu z wierzycielami po sporządzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie. Zaczyna się ono od tego, że firma składa w Krajowym Rejestrze Zadłużonych wniosek restrukturyzacyjny. Następnie sąd w ciągu tygodnia powinien podjąć decyzję w sprawie otwarcia postępowania. Zwykle trwa to niestety dłużej.

Otwarcie postępowania daje firmie natychmiastową ochronę przed działaniami windykacyjnymi wierzycieli. Postępowania egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętych układem ulegają z mocy prawa zawieszeniu, a nowych egzekucji nie można wszczynać. Możliwe jest ponadto uchylenie zajęć dokonanych w postępowaniach egzekucyjnych lub zabezpieczających.

Postępowanie jest nadzorowane przez  nadzorcę sądowego powołanego przez sąd. Nadzorca sądowy musi być licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym albo spółką, w której wszyscy członkowie zarządu mają taką licencję.

Postępowanie to można rozważyć w przypadku, gdy jest mniej niż 15% wierzytelności spornych.

Continuum Restrukturyzacje  może przygotować plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe i wszystkie inne składniki wniosku restrukturyzacyjnego.
Ponadto Continuum Restrukturyzacje może wspierać Twoją firmę po otwarciu postępowania oraz pełnić funkcję nadzorcy sądowego.

Postępowanie układowe - czym się wyróżnia?

Natomiast postępowanie układowe ma zastosowanie, gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15%. Jest podobne do swojej wersji przyspieszonej, trwa jednak dłużej, jest bardziej sformalizowane i w większym stopniu poddane kontroli sądu. Tym większe znaczenie dla zadłużonej firmy ma wsparcie kompetentnego doradcy restrukturyzacyjnego na każdym etapie postępowania.

Ostatnie postępowanie układowe, w którym Continuum Restrukturyzacje pełni funkcję nadzorcy sądowego (sąd zmienił nadzorcę sądowego i powołał do tej funkcji naszą firmę): https://continuum.biz.pl/sad-zmienia-nadzorce-w-postepowaniu-ukladowym/