Przyjęty układ firmy z branży TSL

20 maja 2024 r. firma z branży TSL – Panorama Logistics sp. z o.o. – złożyła wniosek o zatwierdzenie układu.

Panorama Logistics sp. z o.o. oferuje usługi transportowe i spedycyjne, cross-docking oraz rozwiązania logistyczne. Spółka specjalizuje się w logistyce i transporcie drogowym, gwarantując w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę. Działa zarówno na rynku krajowym, jak i europejskim.

W 2023 r. branża TSL zderzyła się nie tylko z drastycznym wzrostem opłat drogowych, ale także ze wzrostem opłat za paliwo i rosnącą stale pensją minimalną. Sytuacja firm w branży TSL jest bardzo trudna. Wiele firm zbankrutowało, ale wiele też uratowało się poprzez postępowanie o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu zostało zainicjowane 20 lutego 2024 r. Objęło ono 438 wierzycieli. W głosowaniu wierzyciele przyjęli propozycje układowe przedstawione przez dłużnika. Nadzorcą układu jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o. 

Sygnatura sprawy: LU1S/GRz-nu/42/2024