Sąd w Bydgoszczy zatwierdził układ firmy e-commerce

29 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli firmy e-commerce – VELA Elektro-Bud Marcin Manthey.

Sygnatura akt: BY1B/GRz/21/2023; nadzorca układu: Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.