Sąd zatwierdził układ dla firmy e-commerce

6 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy zatwierdził układ przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu firmy e-commerce, którym jest Alicja Kowalkowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą AURORA Alicja Kowalkowska (sygnatura akt BY1B/GRz/22/2022). Nadzorcą układu jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.