Sąd zatwierdził układ Happy & Beauty

W  dniu 25 listopada 2021 r. ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Moniki Korytek prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Happy & Beauty Monika Korytek (NIP: 8241491570). Dzień układowy określono na 30 listopada 2021 r. 

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 228/2021 (6373) z dnia 25 listopada 2021 r. → Pozycja 73554

Postępowanie prowadzi doradca restrukturyzacyjny Sylwia Szerenos (e-mail: sszerenos@continuum.biz.pl; tel.: 500 679 689).

Postanowieniem z dnia 13 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zatwierdził układ.