Sąd zatwierdził układ spółdzielni mieszkaniowej

22 czerwca 2023 r. Sąd Rejonowy w Radomiu zatwierdził układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu spółdzielni mieszkaniowej: Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Kazimierz” w Radomiu.

Nadzorcą układu jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.

Sygnatura akt: RA1R/GRz/10/2023.