Spółdzielnia mieszkaniowa inicjucje restrukturyzację

10 lutego 2023 r. ukazało się w KRZ obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla dłużnika, którym jest spółdzielnia mieszkaniowa. Nadzorca układu, którym jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o., w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana “Kazimierz” w Radomiu, obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 10 lutego 2023 r..

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana “Kazimierz” nie jest deweloperem – działa wyłącznie na rzecz swoich członków. Spółdzielnia mieszkaniowa funkcjonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Celem jej działania jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Spółdzielnia nie prowadzi działalności deweloperskiej.

Sygnatura postępowania: RA1R/GRz-nu/12/2023