Startup inicjuje restrukturyzację

12 października 2023 r. ukazało się w KRZ obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla firmy Future Friendly Farm sp. z o.o.

Future Friendly Farm sp. z o.o. to startup, który tworzy farmy wertykalne pod marką Listny Cud.

Nadzorca układu, którym jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o., w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 12 października 2023 r.

Sygnatura postępowania: WR1F/GRz-nu/164/2023.