Upadłość konsumencka

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Anny Trepiak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka uproszczona).

Syndykiem został wyznaczony Sławomir Grela (e-mail: sgrela@continuum.biz.pl; tel.: 669 151 966; adres: ul. Wilcza 25/10, 00-544 Warszawa).

Wierzyciele powinni dokonywać zgłoszenia wierzytelności na adres syndyka w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Syndyk prowadzi sprzedaż ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Liśniku Dużym.