Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – ratunek dla firmy

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne to bardzo skuteczna pomoc dla firm, które mają poważne problemy finansowe. Można je otworzyć tylko w okresie epidemii – do listopada 2021 r. Otwarcie tego postępowania to decyzja wyłącznie firmy – nie wymagająca zgody sądu. Obecnie jest to najszybsze i najskuteczniejsze narzędzie ratowania przedsiębiorstw.

Co daje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

Przede wszystkim daje firmie silną ochronę przed windykacją i egzekucją. Postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa (także te, które dotyczą wierzytelności zabezpieczonych), a wszczęcie nowego powstępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia jest niedopuszczalne.

Ponadto uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne chroni firmę przed wypowiedzeniem kluczowych umów: umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w którym prowadzone jest przedsiębiorstwo, umów kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, rachunku bankowego, poręczeń itd.

Co więcej, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne chroni członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki. Pod warunkiem, że zostało otwarte odpowiednio wcześnie.

Jak skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego?

To bardzo proste – wystarczy podpisać umowę z kompetentnym licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym i postępować według jego wskazówek. Od momentu obwieszczenia otwarcia tego postępowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym firma uzyskuje pełną ochronę przed agresywnymi działaniami wierzycieli. Ale uwaga! Tylko przez 4 miesiące. W tym czasie firma powinna stanąć na nogi, porozumieć się z wierzycielami i zawrzeć z nimi układ. Nadzorca układu, czyli licencjonowany doradca restrukturyzacyjny, z którym firma zawarła umowę, powinien wspierać firmę w tych działaniach.

W szczególności nadzorca układu przygotowuje we współpracy z firmą plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe i szereg innych dokumentów wymaganych przez prawo restrukturyzacyjne, a ponadto współpracuje z firmą przy zbieraniu głosów.