Wykonywanie układu przez firmę szkoleniową

Nadzorca wykonania układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Magdaleny Karpik-Adamskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą “Centrum Edukacyjne ŻELAZNA” Magdalena Karpik-Adamska, złożył sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu przez firmę szkoleniową za okres od zatwierdzenia układu do października 2022 r. Nadzorcą wykonania układu jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.

Układ został zatwierdzony 1 czerwca 2022 r. przez Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy (sygn. akt V GRz 32/21). Postanowienie o zatwierdzeniu układu stało się prawomocne z dniem 22 lipca 2022 r.