Zatwierdzenie układu jednoosobowej firmy budowlanej

25 stycznia 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zatwierdził układ przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu jednoosobowej firmy budowlanej – Perfekt Paweł Otulak (sygnatura akt WA1M/GRz/11/2022). Nadzorcą układu jest adw. Sylwia Szerenos – członek zarządu Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.