Zatwierdzenie układu przez sąd – Centrum Edukacyjne “Żelazna”

W  dniu 22 września 2021 r. ukazało się obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu Magdaleny Karpik – Adamskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne – Żelazna (NIP: 1180509101). Dzień układowy określono na 17 września 2021 r. 

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 184/2021 (6329) z dnia 22 września 2021 r. → Pozycja 59764

Postępowanie prowadzi doradca restrukturyzacyjny Sylwia Szerenos (e-mail: sszerenos@continuum.biz.pl; tel.: 500 679 689).

Postanowieniem z dnia 1 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy zatwierdził układ. Obwieszczenie postanowienia o zatwierdzeniu układu ukazało się w MSiG w dniu 7 lipca 2022 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 130/202 (6529) z dnia 7 lipca 2022 r. → Pozycja 36448