Twoją firmę przytłaczają długi? Wierzyciele domagają się spłaty? Grozi Ci upadłość?

Pomożemy Ci! Ratujemy firmy poprzez restrukturyzację, zwłaszcza w POSTĘPOWANIU O ZATWIERDZENIE UKŁADU. Pomagamy dłużnikom w postępowaniu upadłościowym. Skontaktuj się z nami bez kosztów!

Continuum

Witamy w Continuum Restrukturyzacje.

Jako doświadczeni doradcy restrukturyzacyjni sprawdzimy sytuację ekonomiczną i prawną Twojej firmy, przeanalizujemy dokumenty, wskażemy strategię postępowania, obszary największego ryzyka i środki zaradcze. Dobierzemy najlepsze rozwiązania prawne pozwalające wyciągnąć Twoją firmę z kłopotów finansowych i zachować przedsiębiorstwo.

W razie potrzeby zapewnimy Twojej firmie licencjonowanych doradców w roli nadzorcy, zarządcy lub syndyka. Możemy również zagwarantować dopracowany przez naszych ekspertów plan restrukturyzacyjny.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Pierwszy kontakt
- bezpłatny

Pierwszy kontakt z naszą firmą jest bezpłatny. W trakcie wstępnej rozmowy otrzymasz rekomendacje w zakresie możliwych kierunków działania.

Licencjonowani doradcy

Twoją sprawę poprowadzą doradcy restrukturyzacyjni z licencją Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Wieloletnie doświadczenie

Pomogą Ci menedżerowie i prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w ratowaniu firm.

Restrukturyzacja

Restrukturyzacjanajlepsza droga od oddłużenia firmy

Coraz więcej firm boryka się z poważnymi trudnościami ekonomicznymi, związanymi zwłaszcza z możliwością bieżącej realizacji zobowiązań – zarówno wobec państwa, jak i wobec kontrahentów. Najpierw pandemia, a następnie wojna na Ukrainie i związane z tymi wydarzeniami konsekwencje gospodarcze, znacząco pogorszyły warunki prowadzenia biznesu. W jaki sposób przedsiębiorca może rozwiązać problemy, z którymi się boryka? Jedną z najlepszych dróg wyjścia z trudnej sytuacji często jest postępowanie restrukturyzacyjne. W obecnych okoliczności gospodarczych właściwie każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć co to jest restrukturyzacja przedsiębiorstw, a zwłaszcza postępowanie o zatwierdzenie układu, które – nie bez powodu – cieszy się największym zainteresowaniem wśród dłużników. Jest to po prostu jest to najszybszy oraz najprostszy sposób na oddłużenie.

Czym jest restrukturyzacja?

Na wstępie warto zastanowić się, czym jest restrukturyzacja. Otóż termin ten przeważnie odnosi się do postępowań określonych w Prawie restrukturyzacyjnym, których podstawowym celem jest zawarcie przez dłużnika posiadającego zdolność restrukturyzacyjną (a więc przede wszystkim przedsiębiorcę) układu ze swoimi wierzycielami. W układzie zaś można zastosować praktycznie wszystkie z dopuszczalnych przez prawo sposoby na oddłużenie, a więc przykładowo rozłożenie zaległych spłat na raty czy ich częściowe umorzenie. Postępowanie restrukturyzacyjne zawsze daje szanse na „dogadanie się” dłużnika z wierzycielami. Restrukturyzacja długu w dużej mierze zależy od samych jej uczestników, a zwłaszcza od dłużnika, który wychodzi z inicjatywą restrukturyzacji i najczęściej składa propozycje układowe.

Continuum ekspert w dziedzinie restrukturyzacji

Restrukturyzacjadostępne możliwości

Jeżeli restrukturyzacja firmy ma zostać przeprowadzona w ramach rozwiązań przewidzianych w Prawie restrukturyzacyjnym – oczywiście zawsze możliwe jest także podjęcie inicjatyw „restrukturyzacyjnych”, które nie polegają na skorzystaniu z tej ustawy – to trzeba pamiętać, że może się to dokonać jako postępowanie restrukturyzacyjne. Są nimi: postępowanie o zatwierdzenie układu; przyspieszone postępowanie układowe; postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Lista ta ma charakter zamknięty, a więc działania naprawcze firmy prowadzone poza tymi postępowaniami mogą zostać określone mianem „restrukturyzacji” co najwyżej w potocznym rozumieniu tego słowa.

Co prawda podstawowy schemat ich przebiegu jest taki sam dla każdego z rodzajów restrukturyzacji, jednak należy pamiętać, że procedury te różnią się pomiędzy sobą przede wszystkim zakresem formalności, jakie trzeba dopełnić, zasadami zarządu majątkiem dłużnika (niekiedy traci on samodzielność w tym zakresie), a także skutkami dla innych postępowań (w tym zwłaszcza egzekucyjnych) już prowadzonych wobec dłużnika lub przez niego. Nierzadko wszczęcie restrukturyzacji oznacza zawieszenie trwających postępowań komorniczych i zakaz rozpoczynania nowych, co znacznie ułatwia samą restrukturyzację.

W tym kontekście jednym z najlepszych sposobów na oddłużenie firmy jest postępowanie o zatwierdzenie układu, które obecnie jest najprostszą procedurą restrukturyzacyjną, pozwalającą na restrukturyzację właściwie bez udziału sądu. Poza tym w postępowaniu o zatwierdzenie układu postawiono na szybkość – procedura do momentu złożenia wniosku o zatwierdzenie układu nie może trwać dłużej niż cztery miesiące.
Zobacz więcej

O nas

Continuum Restrukturyzacje to specjaliści od ratowania firm

Usługa Continuum Restrukturyzacje to:

 • najskuteczniejszy sposób uratowania Twojej firmy,
 • skuteczna ochrona Twojej firmy przed agresywną windykacją, egzekucją oraz bezprawnym wypowiadaniem umów,
 • bezpieczeństwo prawne zarządu – dbamy o ochronę przed odpowiedzialnością za długi firmy.

Nasz zespół

16042021_CONTINUUM25389

Sylwia Szerenos

doradca restrukturyzacyjny
16042021_CONTINUUM25822

Grzegorz Zaborowski

doradca restrukturyzacyjny
16042021_CONTINUUM24988

Sławomir Grela

doradca restrukturyzacyjny

Pomagamy dostrzec ukryte szanse ratunku i rozwoju

Z nami znów poczujesz się bezpiecznie. Skorzystaj z naszych usług: 

Postępowanie restrukturyzacyjneOd czego zacząć?

Kiedy pojawia się niewypłacalność lub zagrożenie niewypłacalnością – każda z tych okoliczności uprawnia do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego – warto od razu zainicjować postępowanie restrukturyzacyjne. Jednym z pierwszych kroków, który należy podjąć, jest wybór postępowania najbardziej adekwatnego do sytuacji, w której znajduje się firma. Im jest ona trudniejsza, tym po bardziej zaawansowane postępowanie warto sięgnąć, np. po postępowanie sanacyjne, którego celem jest nie tylko zawarcie i zatwierdzenie układu, ale również przeprowadzenie działań sanacyjnych.

Wówczas, gdy decyzja co do tego, jakie postępowanie restrukturyzacyjne ma być przeprowadzone, zostanie podjęta, można przejść do kolejnego kroku, tj. przygotowania wniosku restrukturyzacyjnego. Dokument ten niezbędny jest do rozpoczęcia większości postępowań restrukturyzacyjnych. Wynika to z faktu, że w obowiązującym stanie prawnym tylko postępowanie o zatwierdzenie układu może zostać rozpoczęte na podstawie obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, a więc bez wyrażenia zgody przez sąd restrukturyzajny.

Zobacz więcej

Wniosek o restrukturyzacjęJak przygotować?

Wniosek o restrukturyzację zawsze musi zostać przygotowany zgodnie z wymaganiami przewidzianymi przez Prawo restrukturyzacyjne. Postępowanie restrukturyzacyjne zróżnicowane w zależności od rodzaju postępowania, jednak wniosek o restrukturyzację ten zawsze musi spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego. Niezbędne więc jest w nim prawidłowe oznaczenie dłużnika oraz sądu, do którego jest on kierowany. Jest to zawsze sąd restrukturyzacyjny, czyli wydział sądu rejonowego. Wniosek o restrukturyzację musi zostać podpisany przez wnioskodawcę. Należy także dołączyć do niego stosowne załączniki – bez nich merytoryczne rozpoznanie wniosku nie będzie możliwe, co z kolei spowoduje konieczność ich uzupełnienia. To zaś znacznie wydłuża czas potrzebny na zakończenie postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku restrukturyzacyjnego.

W zależności od okoliczności mogą nimi być: spis wierzytelności oraz wierzytelności spornych; wstępny plan restrukturyzacyjny; propozycje układowe; wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika; aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników; informacje, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności, lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub niebędącym podmiotem prowadzącym system interoperacyjny. Zawsze jednak przed złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego należy upewnić się, jakie załączniki są niezbędne do wszczęcia danego rodzaju restrukturyzacji.
Zobacz więcej

Restrukturyzacja spółkinajważniejsze zasady

Restrukturyzacja przedsiębiorstw często stanowi dla nich jedyną szansę na wyjście z zadłużenia. Dlatego warto jak najlepiej przygotować się do tego rodzaju postępowania – zarówno, gdy ma nim zostać objęty przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółka prawa handlowego. W istocie – co może być dla niektórych zaskoczeniem – restrukturyzacja spółki nie odbiega od restrukturyzacji innych przedsiębiorców. Co prawda przeważnie są to bardziej rozbudowane postępowania – chociażby ze względu na skalę i rozmiary działalności gospodarczej prowadzonej w tej formie prawnej – jednak sam schemat postępowania oraz formalności z nim związane pozostają bez zmian.

Zawsze, kiedy dłużnik prowadzący swój własny biznes chce skorzystać z restrukturyzacji przedsiębiorstwa, powinien przede wszystkim przeanalizować swoją sytuację ekonomiczną. Postępowanie restrukturyzacyjne ułatwia wybór i przygotowanie propozycji układowych oraz plan restrukturyzacyjny. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa ma szanse powodzenia tylko wówczas, gdy zostanie prawidłowo przeprowadzona. Prawo restrukturyzacyjne daje pewne możliwości, jednak ich efektywne wykorzystanie zależy przede wszystkim od dłużnika. Warto więc prowadzić postępowanie restrukturyzacyjne pod okiem fachowca, który wie, co należy zrobić, aby oddłużyć firmę poprzez restrukturyzację.
Zobacz więcej

CO NAS WYRÓŻNIA?

10+ lat doświadczenia w zakresie restrukturyzacji i upadłości

Oferujemy unikalne, interdyscyplinarne doświadczenie. Nasz Zespół składa się z menedżerów posiadających doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz prawników z doświadczeniem w obszarze postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Każdy z naszych doradców restrukturyzacyjnych posiada licencję Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zrobimy wszystko, żeby uratować Twoją firmę. Przeanalizujemy sytuację Twojej firmy i wskażemy możliwe rozwiązania. Pomożemy Ci w rozmowach z bankami i wierzycielami oraz w ochronie majątku osobistego. Przeprowadzimy przez meandry procedury restrukturyzacyjnej.

Unikamy niepotrzebnego ryzyka i nieprzemyślanych działań. Doradzamy Klientom w taki sposób, aby nie generować kolejnych zagrożeń ekonomicznych i prawnych. Istniejące problemy sukcesywnie eliminujemy.

Zadzwoń do nas lub napisz – skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin:  Kontakt

  Adres biura

  ul. Ogrodowa 31/6, 00-893 Warszawa

  Adres e-mail

  kontakt@continuum.biz.pl