Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne daje zadłużonej firmie najszerszą ochronę przed wierzycielami i możliwość najgłębszej restrukturyzacji.

Otwierając postępowanie sanacyjne, sąd wyznacza zarządcę, którym musi być licencjonowany doradca restrukturyzacyjny albo spółka, w której wszyscy członkowie zarządu mają licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Od tego dnia firma uzyskuje pełną ochronę przed działaniami wierzycieli.

Postępowanie sanacyjne – co oznacza dla wierzyciela

Wszystkie postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa, a nowych nie można wszczynać. Możliwe jest uchylenie wszelkich zajęć dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym, jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia przedsiębiorstwa.

Postępowanie sanacyjne – możliwość zastosowania środków nadzwyczajnych

Jednocześnie postępowanie sanacyjne daje możliwość zastosowania wielu nadzwyczajnych środków prowadzących do uzdrowienia przedsiębiorstwa, m.in. można odstępować od umów wzajemnych, wypowiadać umowy o pracę jak w przypadku upadłości, stwierdzać bezskuteczność niekorzystnych dla firmy czynności prawnych itd.

Restrukturyzację sanacyjną warto rozważyć zawsze wtedy, gdy firma potrzebuje głębokiej restrukturyzacji – dużych zmian w celu uniknięcia upadłości.

Wniosek sanacyjny i zarządca

Continuum Restrukturyzacje może przygotować plan restrukturyzacyjny, propozycje układowe i wszystkie inne składniki wniosku sanacyjnego – wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Ponadto Continuum Restrukturyzacje może wspierać Twoją firmę po otwarciu postępowania sanacyjnego oraz pełnić funkcję zarządcy.

Postępowanie Sanacyjne Kiedy może się udać?

W praktyce większość dotychczas otwartych postępowań sanacyjnych niestety nie prowadzi do ratowania i uzdrawiania firm. Dlaczego? Są dwie główne przyczyny.

Po pierwsze zostały one otwarte zbyt późno. Zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy szanse na uratowanie firmy były już niewielkie. Takie postępowania sanacyjne są zazwyczaj tylko przedłużeniem agonii firmy i szkodliwym dla wierzycieli wstępem do upadłości.

Po drugie na zarządców były często powoływane osoby bez doświadczenia w zakresie zarządzania żywymi firmami. Nie pomoże w uratowaniu firmy ani wyspecjalizowany w likwidowaniu przedsiębiorstw wieloletni syndyk, ani osoba bez doświadczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem podobnym do przedsiębiorstwa dłużnika. 

Co z tego wynika dla zadłużonej firmy?

Dwie rzeczy:

  1. Im szybciej dłużnik rozpocznie restrukturyzację, tym większa szansa na jej powodzenie.
  2. Nie należy liczyć na przypadkowego zarządcę wyznaczonego przez sąd – jest mała szansa, że taka osoba pomoże firmie wyjść z kłopotów. Lepiej we wniosku restrukturyzacyjnym wskazać osobę lub firmę restrukturyzacyjną, do której ma się zaufanie. Z pomocą przychodzi tu art. 51 ust.1a Prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym sąd powołuje zarządcę biorąc pod uwagę jego doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje – warto zaproponować sądowi odpowiednią kandydaturę.

Obowiązki zarządcy określa ogólnikowo prawo restrukturyzacyjne. Jeżeli jednak przepisy ustawy nie zostaną wypełnione przez zarządcę odpowiednią treścią, zadłużona firma nie będzie miała z takiego zarządcy żadnego pożytku, a szanse na uratowanie lub naprawienie firmy będą malały.