Pre-pack dla uratowania firmy

Pre-pack dla uratowania firmy

Od kilku lat firmy w Polsce mogą korzystać z dobrodziejstw tzw. przygotowanej likwidacji, znanej także jako pre-pack. Chociaż jest to instytucja opisana w prawie upadłościowym, pre-pack stanowi de facto metodę ratowania przedsiębiorstwa, do tego bardzo skuteczną. Pre-pack umożliwia kontynuację działalności przedsiębiorstwa, mimo formalnej upadłości firmy.

Pre-pack przedsiębiorstwo działa dalej mimo upadłości firmy

Pre-pack został uregulowany w art. 56a-h prawa upadłościowego. Procedura pre-packowa obejmuje skierowanie do sądu dwóch wniosków: o ogłoszenie upadłości firmy oraz o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej jego części, albo składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa). Umożliwia szybką sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego najważniejszych aktywów.

Dzięki pre-packowi działające przedsiębiorstwo może bez zakłóceń przetrwać upadłość firmy i dalej normalnie funkcjonować w nowym, wypłacalnym podmiocie. Ponadto dłużnik ma wpływ na to, do kogo trafi przedsiębiorstwo w wyniku pre-packu. Z kolei nabywca w pre-packu kupuje przedsiębiorstwo na wyjątkowych atrakcyjnych warunkach, bez długów i obciążeń.

Dzięki swoim zaletom pre-pack stał się bardzo popularny w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii.

Jak uratować przedsiębiorstwo poprzez pre-pack?

Po pierwsze musi istnieć nabywca, inwestor. Po drugie należy zamówić wycenę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części u biegłego sądowego odpowiedniej specjalności. I wreszcie po trzecie trzeba przygotować wniosek pre-packowy i złożyć go w sądzie. Wniosek pre-packowy musi zawierać warunki sprzedaży przez wskazanie co najmniej ceny oraz nabywcy; warunki sprzedaży mogą być określone w załączonym projekcie umowy.

Continuum Restrukturyzacje może przeprowadzić Twoją firmę przez całą procedurę pre-packową. Może przeanalizować, czy pre-pack jest dla najlepszym rozwiązaniem. Może przygotować kompletny wniosek pre-packowy, z wyceną przedmiotu pre-packu włącznie – w Continuum Restrukturyzacje jest biegły sądowy odpowiedniej specjalności uprawniony do sporządzenia takiej wyceny. Może wspierać Twoją firmą w sądzie i poza sądem – aż do szczęśliwego sfinalizowania procesu sprzedaży.

Przed decyzją o pre-packu warto jeszcze rozważyć inne opcje ratowania firmy, np. postępowanie restrukturyzacyjne. W tym wszystkim może pomóc firma specjalizująca się w ratowaniu przedsiębiorstw, taka jak Continuum Restrukturyzacje.