Blog

13/05

Płynność finansowa przedsiębiorstwa – jak ją poprawić?

Płynność finansowa to w najprostszym ujęciu możliwość terminowego spłacania zobowiązań bieżących. Pozwala ona utrzymać ciągłość działania firmy. Płynność finansowa - wskaźniki Płynność finansowa w firmie jest mierzona najczęściej przez cztery wskaźniki: wskaźnik natychmiastowej płynności, wskaźnik środków pieniężnych, wskaźnik przyspieszonej płynności finansowej, wskaźnik bieżącej płynności finansowej. Wskaźnik natychmiastowej płynności to stosunek...

06/05

Ogłoszenie upadłości firmy – kiedy to zrobić?

Kiedy firma ma coraz większe problemy, zarząd staje przed dylematem, kiedy jest właściwy czas na ogłoszenie upadłości firmy. Najkrótsza odpowiedź: nie za wcześnie i nie za późno. Ogłoszenie upadłości firmy – nie za wcześnie! Załóżmy, że zadłużenie firmy narasta, wierzyciele nie dają żyć i nie widać perspektywy na spłatę długów....

04/05

Oddłużanie firmy – jakie są możliwości działania?

Oddłużanie firmy jest konieczne zwłaszcza wtedy, gdy firma nie jest już w stanie spłacać swoich wymagalnych długów. Bo to jest sytuacja, która grozi upadłością firmy. W takiej sytuacji zazwyczaj nie jest dobrym rozwiązaniem zaciąganie nowych kredytów lub pożyczek. Gdyż prowadzi to do dalszego zadłużania, a nie do oddłużania firmy. Spirala...

01/05

Upadłość przedsiębiorstwa – czym jest?

Upadłość przedsiębiorstwa jest zdefiniowana i uregulowana w prawie upadłościowym. Ogłasza ją sąd. W upadłości chodzi o rozwiązanie konfliktu interesów, który zaistniał pomiędzy firmą (dłużnikiem) a jej wierzycielami w wyniku niewypłacalności firmy. Postępowanie upadłościowe ma zaspokoić roszczenia wierzycieli w jak największym stopniu. Sąd powołuje syndyka, który powinien o to zadbać. Z...

26/04

Jakie są koszty restrukturyzacji?

Przed decyzją o restrukturyzacji firmy, trzeba mieć świadomość, jakie są koszty restrukturyzacji. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego zależą od rodzaju postępowania. Najmniejsze koszty restrukturyzacji wystąpią w przypadku postępowania o zatwierdzenia układu. Większe – w przypadku postępowania układowego albo przyspieszonego postępowania układowego. Największe – w przypadku postępowania sanacyjnego. Koszty restrukturyzacji w postępowaniu o...

24/04

Niewypłacalny dłużnik – co to oznacza?

Niewypłacalny dłużnik to osoba lub spółka w stanie niewypłacalności. Stan niewypłacalności jest zdefiniowany w prawie upadłościowym. Zgodnie z art. 11 prawa upadłościowego ze stanem niewypłacalności mamy do czynienia wtedy, gdy wystąpi choćby jedna z dwóch przesłanek: płynnościowa lub majątkowa (zadłużeniowa). Płynnościowa przesłanka niewypłacalności polega na tym, że dłużnik utracił zdolność...

23/04

Co to jest restrukturyzacja firmy?

Otrzymujemy od firm coraz więcej telefonów z pytaniem, co to jest restrukturyzacja. Pojęcie to występuje w kilku zbliżonych do siebie znaczeniach, a zakres restrukturyzacji może być różny. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest restrukturyzacja i jakie są podstawowe rodzaje restrukturyzacji. Co to jest restrukturyzacja. Rodzaje restrukturyzacji Restrukturyzacja poza sądem to istotne zmiany...

22/04

Postępowanie o zatwierdzenie układu – krok po kroku             

Wielu przedsiębiorców pyta, jak wygląda postępowanie o zatwierdzenie układu – krok po kroku. Dlatego poniżej przedstawiliśmy dokładniej przebieg tego najskuteczniejszego postępowania restrukturyzacyjnego. Pierwsze cztery kroki 1. Postępowanie o zatwierdzenie układu - krok pierwszy: wybranie nadzorcy układu To najważniejszy krok. Gdyż dobry nadzorca układu szczęśliwie przeprowadzi firmę przez kolejne kroki. Z...

18/04

Postępowanie sanacyjne – co to jest i jakie są jego etapy?

Postępowanie sanacyjne – co to znaczy? „Sanacja” to uzdrowienie czegoś. W tym przypadku chodzi o uzdrowienie firmy. Postępowanie sanacyjne jest środkiem do uzdrowienia firmy, która jest zagrożona bankructwem. Daje ono firmie szeroką ochronę przed wierzycielami i możliwość przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji. Postępowanie sanacyjne – co to jest Postępowanie sanacyjne jest jednym z czterech...

17/04

Postępowanie układowe – jak działa i na czym polega?

Wielu przedsiębiorców pyta o postępowanie układowe - co to jest? Postępowanie układowe jest bardzo rzadko występującym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Można je brać pod uwagę tylko wtedy, jeżeli firma (dłużnik) ma wyjątkowo dużo zobowiązań spornych – ponad 15%. Co to jest zobowiązanie sporne Zobowiązanie sporne występuje wtedy, kiedy wierzyciel twierdzi, że dane...

10/04

Restrukturyzacja finansowa i poprawienie kluczowych procesów

Restrukturyzacja firmy to coś o wiele poważniejszego niż restrukturyzacja finansowa czy postępowanie restrukturyzacyjne. Istnieje 7 fundamentalnych elementów udanej restrukturyzacji: opanowanie kryzysu gotówkowego, zmiany w kierownictwie firmy, zadbanie o wsparcie interesariuszy, zmiany w strategii firmy, zmiany kadrowe i organizacyjne, poprawienie kluczowych procesów oraz restrukturyzacja finansowa. O pięciu pierwszych pisaliśmy wcześniej, ten...

03/04

Restrukturyzacja firmy transportowej

  Restrukturyzacja firmy transportowej może uratować ją przed bankructwem. Firmy transportowe w Polsce coraz częściej albo bankrutują, albo ratują się, korzystając z postępowań restrukturyzacyjnych.Największa liczba naszych klientów to ostatnio właśnie firmy transportowe. O niektórych naszych postępowaniach restrukturyzacyjnych firm transportowych piszemy w zakładce "Postępowania". Z dobrodziejstw restrukturyzacji korzystają zarówno małe, jednoosobowe...

02/04

Restrukturyzacja bez postępowania restrukturyzacyjnego – c.d.

Restrukturyzacja jest ważniejsza niż postępowanie restrukturyzacyjne. Samo postępowanie restrukturyzacyjne, bez rzetelnej restrukturyzacji, nie uratuje firmy. Z kolei sama restrukturyzacja, bez postępowania restrukturyzacyjnego, MOŻE uratować firmę. W poprzednim wpisie zostały przedstawione trzy elementy udanej restrukturyzacji: opanowanie kryzysu gotówkowego, zmiany w kierownictwie firmy i zadbanie o wsparcie interesariuszy. Dwa kolejne elementy udanej...

18/03

Skuteczna restrukturyzacja bez postępowania restrukturyzacyjnego

Restrukturyzacja firmy to dużo szersze pojęcie niż postępowanie restrukturyzacyjne. Skuteczna restrukturyzacja oznacza o wiele więcej niż nawet najbardziej udane postępowanie restrukturyzacyjne. Restrukturyzacja to istotne, jakościowe, poważne zmiany w firmie – w jej modelu biznesowym, zasobach, aktywach lub pasywach. Postępowanie restrukturyzacyjne to formalne postępowanie uregulowane przepisami prawa restrukturyzacyjnego. Celem zarówno restrukturyzacji,...

11/03

Nasz ekspert – Sylwia Szerenos – komentuje sytuację polskich firm w 2023 r.

Sylwia Szerenos – adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i członek zarządu naszej spółki na łamach Pulsu Biznesu komentuje sytuację polskich firm w 2023 r. i opowiada o źródłach problemów przedsiębiorców oraz przyczynach lawinowego wzrostu zainteresowania restrukturyzacją. Liczba upadłości wśród polskich firm po raz pierwszy po kilku latach spadków zanotowała wzrost w...

11/03

Komentarz naszego eksperta do decyzji sądu w sprawie spółki  Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A.

Sylwia Szerenos – adwokat, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny i członek zarządu naszej spółki miała okazję w roli komentatora, swoim okiem ocenić postępowanie o zatwierdzenie układu spółki Janusza Palikota - Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. Głośny, medialny temat wymaga rzeczowej oceny zwłaszcza w obliczu faktu, że prezes Manufaktury Piwa Wódki i...

05/03

Liczba restrukturyzacji rośnie

Liczba restrukturyzacji firm wciąż rośnie. W lutym 2024 r. aż 400 firm zainicjowało postępowanie o zatwierdzenie układu. To absolutny rekord. Liczba nowych postępowań o zatwierdzenie układu była w lutym największa w całym okresie obowiązywania prawa restrukturyzacyjnego w Polsce. W szczególności była o 18% większa niż w styczniu 2024 r. i...

04/03

Spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika

Powodzenie restrukturyzacji, jako procedury nakierowanej na uniknięcie ogłoszenia upadłości oraz dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa, możliwe jest dzięki szeregowi instrumentów prawnych przewidzianych przez ustawodawcę. W tym zakresie na szczególną uwagę zasługuje zakaz wypowiadania umów w czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego ze względu na brak spłaty zadłużenia objętego układem. Katalog takich umów sformułowany w...

28/02

Wykorzystanie wyciągu ze spisu wierzytelności jako tytułu wykonawczego 

Kiedy wyciąg ze spisu wierzytelności stanowi tytuł egzekucyjny?  Postępowanie restrukturyzacyjne nie tylko pomaga wyjść z trudnej sytuacji finansowej dłużnikowi, ale służy również odzyskaniu należności przez wierzyciela. Czy nawet nieudana restrukturyzacja może „pomóc” wierzycielowi wyegzekwować długi? Często tak. Jest to możliwe za pomocą sporządzonego w toku postępowania restrukturyzacyjnego spisu wierzytelności. Wyciąg...

09/02

Restrukturyzacja a upadłość: Jak odróżnić i co wybrać dla Twojej firmy?

Czy restrukturyzacyjna i upadłość oznacza to samo? Otóż nie! Wielu konsumentów, jak i przedsiębiorców nie odróżnia tych dwóch instytucji, co skutkuje np. błędnym postrzeganiem podmiotu w restrukturyzacji jako podmiotu całkowicie niewypłacalnego i chylącego się ku upadkowi. Nierzadko właśnie z powodu niewiedzy, podmiot zagrożony niewypłacalnością zostaje wykluczony z obrotu jedynie ze...

07/02

Co może zrobić wierzyciel w sytuacji, gdy dłużnik nie wykonuje układu?

Układ w restrukturyzacji Układ to innymi słowy kompromis pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. To złożone przez dłużnika i zaakceptowane przez wierzycieli nowe zasady spłaty zobowiązań (propozycje układowe). Układ musi zostać najpierw przyjęty przez wierzycieli (o tym pisaliśmy tutaj: https://continuum.biz.pl/przyjecie-ukladu-przez-wierzycieli/), a następnie zatwierdzony przez właściwy sąd restrukturyzacyjny. Propozycje układowe najczęściej zakładają...

07/01

Wady i zalety ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa

Upadłość przedsiębiorstwa to zazwyczaj dramat dla właścicieli, członków zarządu, menedżerów, pracowników. Także dla wierzycieli, którzy w postępowaniu upadłościowym dłużnika odzyskają z opóźnieniem co najwyżej część swoich pieniędzy. Z drugiej strony upadłość przedsiębiorstw to zjawisko normalne w zdrowej gospodarce. Firmy mają swój cykl życia, rodzą się i umierają. Nie ma praktycznie...

05/01

Restrukturyzacja firmy a pracownicy

Czym jest restrukturyzacja? Restrukturyzacja to w uproszczeniu sposób na pokonanie problemów finansowych firmy oraz uniknięcie upadłości i zamknięcia przedsiębiorstwa z powodu narastającego zadłużenia. Jest ona możliwa do osiągnięcia tylko po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania sądowego inicjowanego przez samego dłużnika. Restrukturyzacja pozwala na ustalenie układu, czyli nowych zasad spłaty starych długów. Z...

29/12

100% przyjętych układów!

Osiągnęliśmy skuteczność 100%! Gdyż we WSZYSTKICH naszych postępowaniach o zatwierdzenie układu w roku 2023 wierzyciele przyjęli układ z firmą (dłużnikiem), której pomagaliśmy. Jak to robimy? Przyjęcie układu to proces, który zwykle przebiega w następujących etapach. ETAP I Od razu po zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika kontaktujemy się z jego wierzycielami. Ustalamy...

16/12

Restrukturyzacja firmy – najwyższy czas

Restrukturyzacja firmy to jak naprawa samochodu. Co zrobisz, kiedy w Twoim samochodzie zapali się nagle kilka kontrolek na czerwono i żółto? A) Pojadę dalej. Jakoś to będzie.B) Poszukam dobrego mechanika, żeby jak najszybciej naprawić samochód. A co robisz, kiedy w Twojej firmie zapalają się główne kontrolki? To znaczy, kiedy przychody spadają, pieniądze się kończą, długi rosną, a wierzyciele stają się...

21/11

Ile firm upadło w 2022 i 2023?

Tak naprawdę nie wiadomo - statystyki upadłości przedsiębiorstw nie pokazują całości problemu. Popatrzmy na przykład na dane z października 2022 i 2023 r. przedstawione na wykresie: W październiku 2022 r. polskie sądy ogłosiły upadłości 31 firm, a rok później – 52 firm (za MGBI). To małe liczby. Świadczące o niewydolności...

20/10

Upadek firmy – cztery etapy

Upadek firmy zaczyna się dużo wcześniej, niż to można zauważyć. Nawet rok lub dwa lata przed bankructwem. ETAP 1 – kryzys utajony Na początku kryzys w firmie nie jest zauważany ani przez kadrę zarządzającą, ani przez pracowników, ani przez kontrahentów. Mógłby go wykryć jedynie doświadczony menedżer lub ekspert. ETAP 2...

08/08

Sylwia Szerenos kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym

Adwokat Sylwia Szerenos - na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2023 r. - otrzymała tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. Według Krajowego Rejestru Zadłużonych obecnie w Polsce na 1806 doradców restrukturyzacyjnych zaledwie 116 może poszczycić się przynależnością do tego grona i używać tytułu kwalifikowanego doradcy. Zgodnie z przepisami jedynie kwalifikowany...

05/08

Masz kredyt frankowy w Getin?

Bardzo ważne dla tych, którzy mają kredyt frankowy w Getin: Uwaga, zegar tyka ⚠❗ ⏰ 21 lipca Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ogłosił upadłość Getin Noble Bank S.A. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt WA1M/GUp/44/2023. Ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. ma ogromny wpływ na sytuację tysięcy frankowiczów....

19/04

Krótki poradnik dla zadłużonej firmy

Jesteś przedsiębiorcą, właścicielem lub członkiem zarządu zadłużonej firmy? Twojej firmie grozi bankructwo? To znaczy, że ten poradnik jest dla Ciebie.   Sprawy nie idą tak, jak oczekiwałeś? Coraz więcej problemów finansowych? Masz nadzieję, że te kłopoty są przejściowe? Jeszcze tylko to jedno zamówienie się uda, jeszcze tylko ten kontrahent zapłaci,...

16/02

Continuum Restrukturyzacje w mediach. Komentujemy aktualną sytuację polskich firm

Mieliśmy ostatnio okazję udzielić kolejnego komentarza nt. aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju i problemów, które wykańczają polskich przedsiębiorców. Poniżej kilka najważniejszych fragmentów artykułu Macieja Rudke w Business Insider , w którym znalazły się wypowiedzi Sławomira Greli – Prezesa Zarządu Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.: "Kryzys energetyczny, rosnące koszty pracy, surowców...

13/02

Układ częściowy

Prawo restrukturyzacyjne umożliwia dłużnikowi zawarcie układu częściowego, czyli porozumienia z niektórymi, wybranymi wierzycielami. Układ częściowy obejmuje jedynie niektóre zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Niekiedy, przy dużej ilość wierzycieli, przedstawienie warunków, które mogłyby zadowolić większość podmiotów, rodzi nie lada problemy. W takiej sytuacji układ częściowy...

05/02

Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowania restrukturyzacyjne, których rodzaje zostały omówione -> tutaj, są postępowaniami terminowymi. W określonych okolicznościach następuje zakończenie lub umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego. Aby przedsiębiorca mógł znów działać bez wsparcia i kontroli pozasądowego organu postępowania restrukturyzacyjnego (nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy), muszą być spełnione określone warunki. Funkcja nadzorcy lub zarządcy wygasa wraz...

25/01

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym

Prawo restrukturyzacyjne normuje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych. W każdym z nich występuje pozasądowy organ postępowania. W  postępowaniu sanacyjnym jest nim zarządca. Powołuje go sąd w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego. Jego funkcja trwa do dnia zakończenia postępowania sanacyjnego lub do uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu. Kim jest zarządca Zarządcą...

21/01

Nadzorca i zarządca – pozasądowe organy postępowania restrukturyzacyjnego

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. W każdym z tych postępowań występuje doradca restrukturyzacyjny, czyli osoba posiadająca licencję przyznawaną przez Ministra Sprawiedliwości, w roli pozasądowego organu postępowania restrukturyzacyjnego. Osoba ta pełni różne funkcje w zależności od rodzaju...

17/01

Przyjęcie układu przez wierzycieli

Pierwszym z sukcesów postępowania restrukturyzacyjnego jest przyjęcie układu przez wierzycieli. Przyjęcie układu to uzyskanie pozytywnego wyniku głosowania wierzycieli, czyli wymaganej większości głosów za układem, co pozwala na stwierdzenie przyjęcia układu przez nadzorcę lub zarządcę. Drugim, ostatecznym sukcesem postępowania restrukturyzacyjnego jest wykonanie układu i wydanie przez sąd postanowienia stwierdzającego wykonanie układu....

02/01

Zbieg restrukturyzacji i wniosku o ogłoszenie upadłości

Przedsiębiorca będący dłużnikiem, w przypadku chęci uporania się ze swoimi problemami finansowymi, może złożyć wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego albo wniosek o ogłoszenie upadłości. Gdy przedsiębiorca jest już niewypłacalny i upływa mu termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, a chciałby zachować przedsiębiorstwo i spróbować zawrzeć układ z wierzycielami, często...

19/12

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego to najważniejszy dokument niezbędny do zainicjowania trzech postępowań restrukturyzacyjnych – przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego, postępowania sanacyjnego. W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik nie składa wniosku o otwarcie postępowania, inicjuje je obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w KRZ. W tym przypadku wnioskiem restrukturyzacyjnym jest wniosek...

16/12

Postępowanie o zatwierdzenie układu – dlaczego warto?

Nie bez powodu na naszej stronie poświęcamy tak dużo uwagi postępowaniu o zatwierdzenie układu. Jest to najszybsze, najbardziej efektywne i najtańsze postępowanie restrukturyzacyjne. Dlatego zyskało druzgocącą przewagę nad pozostałymi formami restrukturyzacji sądowej. Z dobrodziejstw tego postępowania mogą skorzystać nie tylko duże podmioty. Przede wszystkim korzystają z niego mali przedsiębiorcy, osoby...

13/12

Postępowanie o zatwierdzenie układu – krok po kroku

Nie bez powodu na naszej stronie poświęcamy tak dużo uwagi postępowaniu o zatwierdzenie układu. Postępowanie to niewątpliwie cieszy się największą popularnością, o czym świadczą statystyki. Tylko w październiku 2022 r. zainicjowano 254 postępowania o zatwierdzenie układu, podczas gdy pozostałych trzech postępowań restrukturyzacyjnych (przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne)...

10/12

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Ustawa prawo restrukturyzacyjne przewiduje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych: postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Te postępowania restrukturyzacyjne różnią się sposobem zainicjowania, warunkami dopuszczalności i obowiązkami dłużnika, rolą sądu, rolą pozasądowych organów postępowania oraz czasem trwania i kosztami. Jak zacząć restrukturyzację? Jaka jest rola sądu...

07/12

Restrukturyzacja – postępowanie restrukturyzacyjne krok po kroku

Restrukturyzacja firmy jest złożonym projektem, który – odpowiednio przygotowany i zaplanowany – pozwoli osiągnąć zamierzony cel - poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i uniknięcie upadłości. Prawidłowe przeprowadzenie firmy przez postępowanie restrukturyzacyjne jest zadaniem trudnym i wymagającym. Ważne, aby decydując się na restrukturyzację wybrać odpowiedni podmiot, który pomoże firmie przejść skutecznie przez...

24/10

Dobry doradca restrukturyzacyjny – jak go znaleźć

Trafiają do nas przedsiębiorcy, którzy mieli złe doświadczenia z innymi doradcami restrukturyzacyjnymi. Kogoś doradca restrukturyzacyjny wprowadził w błąd. Od kogoś zażądał wygórowanego, nienależnego wynagrodzenia. Komuś nie potrafił pomóc w przegłosowaniu układu. Jeżeli Twoja firma ma problemy finansowe i rozważasz restrukturyzację, żeby uniknąć upadłości, stoisz przed poważną decyzją: musisz nawiązać współpracę...

21/10

Co to jest restrukturyzacja firmy

Restrukturyzacja firmy ma dwa znaczenia – szersze i węższe. Najkrócej mówiąc: restrukturyzacja to fundamentalne zmiany w firmie (znaczenie szersze) albo formalne postępowanie opisane w ustawie (znaczenie węższe). Restrukturyzacja firmy w szerszym sensie Restrukturyzacja firmy w szerszym sensie to istotne, radykalne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nie chodzi tu o zmiany małe,...

09/09

Jak uniknąć upadłości firmy

Upadłość firmy to zawsze bolesna sprawa dla jej założycieli. Jednak prawie każde przedsiębiorstwo ma swój okres wzrostu, okres dojrzałości i okres upadku. Od startu do upadłości firmy mija średnio kilkanaście lat. Typowy cykl życia przedsiębiorstwa wygląda tak: Czy każde przedsiębiorstwo musi poruszać się po tej krzywej? Czy upadłość firmy jest...

27/08

“Firma tonie – kto mi pomoże?”

Każdego dnia tysiące firm w Polsce walczy o życie. Inflacja, spadający popyt, rosnące koszty, niepewność co do dalszego rozwoju sytuacji na rynku, zbliżający się kryzys. Do tego rosnące zadłużenie, telefony od wierzycieli lub firm windykacyjnych, stres… Gdzie szukać pomocy, informacji, rady? Zdesperowani przedsiębiorcy często trafiają na nierzetelnych doradców, którzy szkodzą,...

05/04

Restrukturyzacja firmy a majątek wspólny małżonków

  Umowy majątkowe małżeńskie (potocznie zwane intercyzą) nadal nie są w naszym kraju popularne. Niesie to za sobą daleko idące skutki w przypadku restrukturyzacji firmy prowadzonej przez jednego z małżonków. Czym jest małżeńska wspólność majątkowa? Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy prawa wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty...

09/03

Test prywatnego wierzyciela

Test prywatnego wierzyciela jest obowiązkowym elementem planu restrukturyzacyjnego, gdy dłużnikowi ma być udzielona jakakolwiek pomoc (wsparcie) przez państwo lub przy pomocy zasobów państwowych. Test prywatnego wierzyciela ma kluczowe znaczenie w negocjacjach z wierzycielami i to właśnie on może zadecydować o tym, że zagłosują oni za układem. Czym jest pomoc publiczna?...

17/01

Propozycje układowe w restrukturyzacji

  Celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uratowanie przedsiębiorstwa dłużnika przed upadłością. Dla osiągnięcia takiego rezultatu dłużnik powinien wypracować kompromis z wierzycielami. W tym celu dłużnik przygotowuje propozycje układowe, które są następnie oceniane przez wierzycieli. Wierzyciele dokonują tej oceny w trakcie głosowania nad układem. Czym są propozycje układowe? Propozycje układowe to składane...