Negocjacje z wierzycielami

Negocjacje z wierzycielami

Powodzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od porozumienia się dłużnika z jego wierzycielami. Dlatego negocjacje z wierzycielami mają kluczowe znaczenie w procesie ratowania firmy.

Negocjacje z wierzycielami układowymi

Dla wierzycieli rzetelne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego zadłużonej firmy jest niemal zawsze bardziej korzystne niż upadłość firmy. Trzeba ich jednak do tego przekonać. Na ogół nie jest to łatwe. Na początku wierzyciel może być negatywnie nastawiony do dłużnika i jest to zrozumiałe – dłużnik jest mu winien pieniądze i na dodatek nie wiadomo, kiedy zapłaci. Co więcej, otworzenie przez dłużnika postępowania restrukturyzacyjnego wiąże wierzycielowi ręce – gdyż nie może on już prowadzić wobec dłużnika postępowania egzekucyjnego. W takiej sytuacji otwarcie negocjacji z wierzycielem – namówienie wierzyciela do rozpoczęcia dialogu – może być trudnym zadaniem. Warto wtedy skorzystać z pomocy profesjonalnych negocjatorów, najlepiej z licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

Warunkiem koniecznym powodzenia restrukturyzacji jest przyjęcie układu przez wierzycieli. To znaczy przegłosowanie nowych warunków spłaty starych długów. Żeby układ został przegłosowany, musi go poprzeć większość wierzycieli posiadających co najmniej 2/3 wszystkich wierzytelności. I to w każdej grupie wierzycieli (o ile w danym postępowaniu jest podział na grupy).

Negocjacje z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnymi mają dwojaki cel:

  1. Dojście do wspólnego poglądu (dłużnika i większości wierzycieli) co do tego, jakie propozycje układowe są optymalne dla obu stron. To znaczy: jakie warunki układu umożliwią przetrwanie dłużnika i są jednocześnie do przyjęcia dla większości wierzycieli.
  2. Przekonanie większości wierzycieli, żeby głosowali za przyjęciem układu. Przedstawienie im argumentów za układem – udowodnienie, że przyjęcie układu jest w ich interesie, gdyż w przeciwnym razie dłużnik zbankrutuje i w rezultacie odzyskają mniej pieniędzy niż w wyniku realizacji układu.

Negocjacje z wierzycielami pozaukładowymi

Również dla wierzycieli pozaukładowych rzetelne przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego zadłużonej firmy jest niemal zawsze bardziej korzystne niż upadłość firmy. Jednak otwarcie negocjacji z wierzycielem pozaukładowym jest jeszcze trudniejsze niż w przypadku wierzyciela układowego. Wierzyciel pozaukładowy również może być negatywnie nastawiony do dłużnika, a na dodatek postępowanie restrukturyzacyjne nie ogranicza wierzyciela pozaukładowego. W takiej sytuacji otwarcie negocjacji z wierzycielem pozaukładowym, namówienie go do rozpoczęcia dialogu może być bardzo trudnym zadaniem. Tym bardziej warto wtedy skorzystać z pomocy profesjonalnych negocjatorów, najlepiej z licencją doradcy restrukturyzacyjnego.

Negocjacje z wierzycielami poza postępowaniem restrukturyzacyjnym

Postępowanie restrukturyzacyjne nie zawsze jest konieczne dla uratowania firmy. Czasem wystarczy porozumienie się z wierzycielami bez otwierania formalnego postępowania restrukturyzacyjnego. Wynegocjowanie z nimi nowych warunków spłaty i zawarcie szeregu dwustronnych ugód lub umowy standstill. W tym procesie również warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia zewnętrznych specjalistów.