Upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość przedsiębiorstwa

Continuum Restrukturyzacje pomaga w ratowaniu przedsiębiorstw poprzez ich restrukturyzację. Ale nie zawsze firmę da się uratować. Nie zawsze restrukturyzacja ma sens – w niektórych przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest upadłość przedsiębiorstwa.

Jeżeli po analizie Twojej firmy dojdziemy do wniosku, że powinno się ogłosić upadłość, szczerze Ci o tym powiemy. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, pieniądze i unikniesz niepotrzebnego stresu związanego z brnięciem w niepotrzebne postępowanie restrukturyzacyjne, które nie da oczekiwanego efektu.

Ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa Podstawy

Zazwyczaj nie jest jasne, czy w konkretnej sytuacji danego przedsiębiorstwa istnieje obowiązek zgłoszenia do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości. Taki obowiązek powstanie wtedy, kiedy firma utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (tzw. płynnościowa przesłanka niewypłacalności). W przypadku spółek kapitałowych taki obowiązek powstanie także wtedy, gdy zobowiązania firmy przewyższają wartość majątku i stan taki trwa ponad 2 lata (tzw. majątkowa przesłanka niewypłacalności).

Jak uzyskać wiedzę, czy wystąpiła już któraś z dwóch podstaw do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa? Może to stwierdzić doświadczony ekspert – na przykład biegły sądowy odpowiedniej specjalności. W zespole Continuum Restrukturyzacje jest biegły sądowy z zakresu analizy dłużników niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością, który może orzec, kiedy powstanie obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Dzięki temu możesz uniknąć złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości zbyt wcześnie albo zbyt późno. W tym drugim przypadku groziłaby Ci odpowiedzialność cywilna i karna.

Pomoc w upadłości

Jeżeli wybierzesz upadłość przedsiębiorstwa zamiast restrukturyzacji, możemy przygotować bezbłędny wniosek o ogłoszenie upadłości, pomóc w skompletowaniu dokumentów i bezpiecznie przeprowadzić Cię przez proces upadłości. W szczególności zbadamy, czy istnieje możliwość złożenia wniosku o tzw. pre-pack, dzięki któremu można sprzedać przedsiębiorstwo lub jego część wybranemu inwestorowi. Poza tym zapewnimy Ci pomoc prawną w toku postępowania upadłościowego, w kontaktach z sądem i z syndykiem.