Pomoc w zarządzaniu firmą

Doradztwo biznesowe, pomoc w zarządzaniu firmą

Mogą Ci pomóc praktycy w zakresie zarządzania firmami – doświadczeni menedżerowie, którzy prowadzą własne firmy lub pełnili funkcję dyrektorów lub prezesów w przedsiębiorstwach małych, średnich i dużych, w kilkudziesięciu branżach. Skuteczne doradztwo biznesowe dla firm, pomoc w zarządzaniu firmą w kryzysie – to unikalne usługi, których nie otrzymasz w zwykłych kancelariach prawnych.

Doradztwo biznesowe lub inna pomoc w zarządzaniu firmą może – w zależności od potrzeb firmy – przybierać różne formy, na przykład:

 • diagnoza problemów firmy – doradztwo biznesowe
 • zarząd w postępowaniu sanacyjnym
 • interim management
 • zarząd sukcesyjny.

Pomoc w zarządzaniu firmą w kryzysieDiagnoza problemów firmy

W codziennym prowadzeniu firmy łatwo pomylić problemy pierwszorzędne z drugorzędnymi. Symptomy kryzysu – z rzeczywistymi przyczynami kryzysu. Doświadczony menedżer z zewnątrz może pomóc w ich znalezieniu.

Przykładowe symptomy kryzysu w firmie:

 • spadająca płynność finansowa i w rezultacie opóźnienia w spłacaniu zobowiązań
 • nadmierne zadłużenie
 • spadająca sprzedaż
 • pogarszające się wyniki finansowe
 • utrata kluczowych klientów lub kontraktów
 • utrata kluczowych pracowników.

Symptomy te mogą wynikać z wielu przyczyn, na przykład:

 • brak odpowiedniego systemu informacji finansowych
 • nieefektywne zarządzanie płynnością finansową
 • wysokie koszty
 • nieskuteczna sprzedaż
 • zbyt szybki wzrost sprzedaży w stosunku do możliwości jej sfinansowania
 • ryzykowne duże projekty
 • nieopłacalne przejęcia innych firm
 • zmiany w popycie rynkowym
 • działania konkurentów
 • niekorzystne zmiany cen towarów i usług dostawców.

Wychodzenie firmy z kryzysu powinno się zacząć od trafnej diagnozy – od znalezienia głównych przyczyn problemów. Bez trafnej diagnozy nie będzie skutecznej terapii.

Zarząd w postępowaniu sanacyjnym

Zdarza się, że firma składa do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, nie wiedząc, kto będzie zarządcą. Następnie sąd wyznacza zarządcę, który nigdy nie zarządzał żadną firmą, nie zna branży i nie pomaga firmie wyjść z kryzysu…

Istnieje lepsze rozwiązanie: we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego można wskazać konkretnego zarządcę, do którego firma ma zaufanie. Zarządca w postępowaniu sanacyjnym musi mieć licencję doradcy restrukturyzacyjnego albo być spółką, w której wszyscy członkowie zarządu mają taką licencję (tak jest w przypadku Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.). Ponadto zarządca powinien mieć doświadczenie w zarządzaniu żywymi firmami.

Interim management

Jeżeli firma ma poważne problemy, dobrym rozwiązaniem może być zatrudnienie na krótki czas zewnętrznego menedżera – do realizacji konkretnego zadania: wyprowadzenia firmy z kryzysu lub uzdrowienia wybranego obszaru jej działalności, np. produkcji. Tzw. „interim manager” to doświadczony specjalista w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie, potrafiący szybko i skutecznie wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu firmy. Typowy czas zatrudnienia interim managera to kilka miesięcy.

Także w przypadku już rozpoczętej restrukturyzacji firma może zaangażować interim managera (np. jako dyrektora do spraw restrukturyzacji), który będzie wspierał procesy restrukturyzacyjne zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i w relacjach z wierzycielami firmy oraz wyznaczonym przez sąd nadzorcą lub zarządcą.

Interim management rozwija się zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego. Staje się coraz bardziej popularny także w Polsce, zwłaszcza w branży produkcyjnej oraz w usługach dla firm.

Zarząd sukcesyjny

Brak odpowiedniej świadomości prawnej społeczeństwa oraz brak odpowiedniej dbałości w zapewnieniu przyszłości firmy często powoduje, że przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą nie myśli o tym, co stanie się z firmą po jego śmierci. W takiej sytuacji bliscy zmarłego przedsiębiorcy znajdują się w wysoce trudnym położeniu. Oprócz tego, że muszą sobie poradzić ze stratą najbliższej osoby, na ich barkach spoczywają także decyzje co do dalszego losu firmy.

W takiej sytuacji spadkobiercy powinni powołać zarządcę sukcesyjnego, którego zadaniem będzie zapewnienie bieżącego funkcjonowania firmy do czasu zakończenia formalności spadkowych bądź też w przypadku braku woli dalszego kontynuowania działalności przez żadnego ze spadkobierców – do likwidacji firmy.  

Continuum Restrukturyzacje oferuje pomoc także w zakresie zarządu sukcesyjnego firmą zmarłego przedsiębiorcy. Powierzenie zarządu w ręce profesjonalistów z doświadczeniem menedżerskim pozwoli na jak najmniej uciążliwe przeprowadzenie firmy przez proces jej zamknięcia bądź przygotuje ją do przejęcia przez następcę – spadkobiercę, który zdecyduje się na jej kontunuowanie. Z zarządem sukcesyjnym wiąże się szereg formalności i zagadek prawnych, stąd kluczowe jest skorzystanie z usług podmiotu posiadającego doświadczenie w tym zakresie. Spółka Continuum Restrukturyzacje doświadczenie takie posiada.