Nasz zespół

16042021_CONTINUUM25389

Sylwia Szerenos

doradca restrukturyzacyjny

Członek Zarządu Spółki Continuum Restrukturyzacje, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, adwokat z licencją doradcy restrukturyzacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości i doświadczeniem w branży restrukturyzacyjno-upadłościowej. Jest znakomitym procesualistą, osiągając liczne sukcesy w prowadzonych postępowaniach sądowych z zakresu prawa gospodarczego. Zdobyła doświadczenie w renomowanych kancelariach prawniczych. Jest autorką publikacji w Rzeczpospolitej oraz na portalach branżowych. Świetnie radzi sobie z tematyką egzekucyjną, reprezentując zarówno dłużników, jak i wierzycieli.

16042021_CONTINUUM25822

Grzegorz Zaborowski

doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny z licencją Ministerstwa Sprawiedliwości oraz adwokat z bogatym doświadczeniem zawodowym w obszarze prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i likwidacyjnego a także postępowań egzekucyjnych. Brał udział w licznych procesach restrukturyzacyjnych i upadłościowych spółek giełdowych, wspierał wierzycieli i dłużników w postępowaniach egzekucyjnych, z sukcesem reprezentował klientów w sporach sądowych, także przed Sądem Najwyższym. Na wylot zna branżę restrukturyzacyjną, świetnie rozumie specyfikę zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki czemu rekomenduje rozwiązania, które sprawdzają się w praktyce.

16042021_CONTINUUM24988

Sławomir Grela

doradca restrukturyzacyjny

Prezes Spółki Continuum. Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Posiada doświadczenia menedżerskie i eksperckie z firm małych, średnich i dużych w kilkudziesięciu branżach, zarządzał m.in. spółkami prawa handlowego i zespołami przekraczającymi 1800 pracowników. Biegły sądowy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem i restrukturyzacji. W ramach usług Spółki Continuum wspiera zarządy restrukturyzowanych podmiotów oraz wykonuje zadania nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy. Jego specjalność to ratowanie przedsiębiorstw i zarządzanie firmami w sytuacjach kryzysowych.