Oddłużanie firmy – jakie są możliwości działania?

Oddłużanie firmy jest konieczne zwłaszcza wtedy, gdy firma nie jest już w stanie spłacać swoich wymagalnych długów. Bo to jest sytuacja, która grozi upadłością firmy.

W takiej sytuacji zazwyczaj nie jest dobrym rozwiązaniem zaciąganie nowych kredytów lub pożyczek. Gdyż prowadzi to do dalszego zadłużania, a nie do oddłużania firmy. Spirala długów prowadzi z kolei do bankructwa firmy.

Zatem – jak oddłużyć firmę?

Żeby zmniejszyć zadłużenie firmy, można na początek przeanalizować, czy można skuteczniej ściągnąć należności lub szybciej upłynnić zapasy. To są rozwiązania krótkoterminowe. Natomiast długoterminowo do oddłużenia firmy prowadzą: dokapitalizowanie przez właścicieli, pozyskanie inwestora, zawarcie ugód z wierzycielami lub postępowanie restrukturyzacyjne.

Krótkoterminowe sposoby oddłużania firmy

Po pierwsze firma powinna ściągnąć zaniedbane przez siebie należności. Zwykle jest to szybszy sposób pozyskania dodatkowej gotówki niż jakakolwiek inna taktyka. Osoby zajmujące się na co dzień windykacją powinny skoncentrować się na ściąganiu standardowych należności. Natomiast ściągnięcie należności trudniejszych – przeterminowanych lub spornych – lepiej powierzyć komórce wyspecjalizowanej w windykacji. Faktoringu raczej nie zalecamy, jest zbyt drogi.

Żeby wygenerować dodatkową gotówkę, firma może rozważyć redukcję zapasów, nawet kosztem obniżenia cen. W pierwszej kolejności należy się skupić na pozbyciu się zapasów nieprzydatnych, przeterminowanych lub wolno rotujących.

Ponadto firma powinna dokonać przeglądu planowanych nakładów inwestycyjnych lub innych wydatków. A następnie wstrzymać niektóre z nich i w ten sposób ograniczyć wypływ gotówki.

Stosując opisane wyżej sposoby, firma pozyska dodatkowe środki pieniężne, które następnie będzie mogła wykorzystać do oddłużenia firmy albo co najmniej do zaspokojenia najbardziej natarczywych wierzycieli.

Dokapitalizowanie firmy przez właścicieli lub pozyskanie inwestora

Jeżeli właściciele firmy wierzą w przyszłość firmy i jednocześnie dysponują odpowiednią gotówką, powinni dokapitalizować firmę. To najszybszy sposób poprawienia płynności finansowej i oddłużenia firmy.

Jeżeli dotychczasowi właściciele nie mogą sobie pozwolić na taki dodatkowy wysiłek kapitałowy, warto rozważyć poszukanie inwestora. Rzecz jasna warunkiem sine qua non pozyskania inwestora jest przedstawienie mu wiarygodnego planu zwrotu z inwestycji.

Oddłużanie firmy poprzez ugody z wierzycielami

Firma może też porozumieć się na nowo z wierzycielami i wynegocjować nowe warunki płatności. Kluczem do sukcesu są skuteczne negocjacje z wierzycielami. Firma musi przekonać wierzycieli, że odroczenie terminów płatności lub umorzenie części zadłużenia jest długofalowo bardziej korzystne dla wierzycieli niż twarda windykacja, która doprowadzi do bankructwa dłużnika.

Ten sposób oddłużania firmy ma jedną poważną wadę. Żeby był skuteczny, trzeba przekonać WSZYSTKICH kluczowych wierzycieli. Bowiem nawet jeden kluczowy wierzyciel, który nie zgodzi się na ugodę, może przejść do egzekucji i w ten sposób pogrzebać szanse dłużnika na przeżycie.

Oddłużanie firmy poprzez postępowanie restrukturyzacyjne

Jeżeli trzy wyżej opisane sposoby oddłużenia firmy zawiodą, jest jeszcze ostatnia deska ratunku – postępowanie restrukturyzacyjne.

Postępowanie restrukturyzacyjne „zamraża” na jakiś czas długi i daje dłużnikowi czas na dogadanie się na nowo z wierzycielami. W odróżnieniu od poprzedniego sposobu nie trzeba koniecznie dogadać się ze WSZYSTKIMI kluczowymi wierzycielami. Wystarczy porozumieć się z odpowiednią WIĘKSZOŚCIĄ, która przegłosuje układ. Układ z wierzycielami – to są właśnie nowe warunki płatności starych długów.

W postępowaniu restrukturyzacyjnym konieczna jest pomoc rzetelnych, kompetentnych i uczciwych doradców restrukturyzacyjnych.