Firma transportowa Atlas Logistic inicjuje restrukturyzację

14 czerwca 2024 r. firma transportowa Atlas sp. z o.o. sp.k. działająca pod marką Atlas Logistic zainicjowała postępowanie restrukturyzacyjne. To kolejna restrukturyzacja firmy transportowej, w której Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o. pełni funkcję nadzorcy układu.

Sytuacja branży transportowej w Polsce w 2024 r. jest bardzo trudna. Coraz więcej firm bankrutuje. Najbardziej świadome firmy ratują się poprzez postępowania restrukturyzacyjne. Przyczyny problemów firm transportowych mają w większości przypadków (także w przypadku Atlas Logistic) charakter zewnętrzny. Piszą o tym we wspólnym apelu do rządzących prezesi największych organizacji branżowych. “Szereg wydarzeń spowodował, że znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Perturbacje z pandemią, pakiet mobilności, agresja Rosji na Ukrainę, sankcje UE na Rosję i Białoruś, sankcje Białorusi i Rosji na UE, polski ład, umowa UE-UA wpuszczająca do Polski dziesiątki tysięcy ukraińskich samochodów ciężarowych niepodlegających pod przepisy UE, wreszcie zielony ład. Polscy przewoźnicy zostali dotknięci skokowym wzrostem kosztów, przede wszystkim związanym z kosztami paliwa i należnościami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych. Właśnie zaczynamy ponosić kolejne koszty za transformację energetyczną UE.” – piszą prezesi Transport i Logistyka Polska i ZMPD.

Sygnatura sprawy: GD1G/GRz-nu/122/2024.