100% przyjętych układów!

Propozycje układowe - kompromis jest możliwy

Osiągnęliśmy skuteczność 100%! Gdyż we WSZYSTKICH naszych postępowaniach o zatwierdzenie układu w roku 2023 wierzyciele przyjęli układ z firmą (dłużnikiem), której pomagaliśmy.

Jak to robimy?

Przyjęcie układu to proces, który zwykle przebiega w następujących etapach.

ETAP I

Od razu po zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika kontaktujemy się z jego wierzycielami. Ustalamy z nimi stan rozliczeń z dłużnikiem i rozpoczynamy rozmowę o warunkach przyszłego układu. W czasie tych rozmów dowiadujemy się, jakie warunki są możliwe do przyjęcia dla wierzycieli, a jakie nie. Warunki – to znaczy: karencja w spłacie długu, okres spłaty, rozłożenie na raty, umorzenie odsetek, stopień umorzenia kwoty głównej.

ETAP II

Następnie przekazujemy te informacje dłużnikowi, czyli firmie, której pomagamy. Razem z dłużnikiem dzielimy wierzycieli na grupy i formułujemy dla każdej grupy WSTĘPNE propozycje układowe.

ETAP III

Ponownie wracamy do wierzycieli – już z konkretnymi (wstępnymi) propozycjami układowymi. Rozmawiamy i przekonujemy. Pozyskujemy informacje zwrotne.

ETAP IV

Na tej podstawie razem z dłużnikiem sporządzamy OSTATECZNY podział wierzycieli na grupy i OSTATECZNE propozycje układowe. Propozycje układowe muszą być na tyle dobre dla wierzycieli, żeby przegłosowanie układu było prawdopodobne. Ale jednocześnie warunki układu muszą być wykonalne dla dłużnika. Szukamy tego „złotego środka”. To kluczowy moment w trakcie postępowania o zatwierdzenia układu.

ETAP V

Wysyłamy karty do głosowania. Wciąż jesteśmy aktywni – nadal komunikujemy się z wierzycielami i przekonujemy nieprzekonanych.

ETAP VI

Liczymy głosy i stwierdzamy, że układ został przyjęty 😊

Proste, prawda?

Dlaczego zatem inne „firmy restrukturyzacyjne” mają mniej niż 100% przyjętych układów?… 😉

Czy chcesz, żeby Twoi wierzyciele zawarli układ z Twoją firmą? Skontaktuj się z nami!