Agencja reklamowa inicjuje postępowanie o zatwierdzenie układu

28 kwietnia 2023 r. ukazało się w KRZ obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla firmy ZN Direct sp. z o.o. ZN Direct to agencja reklamowa z Warszawy. Kompleksowo zajmuje się udzielaniem pomocy w promowaniu przedsiębiorstwa działając na wielu płaszczyznach. Proponuje nie tylko kreatywne banery, ulotki, filmy czy plakaty, lecz także bazy danych B2B i B2C skrojone pod potrzeby klienta.

Nadzorca układu, którym jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o., w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 28 kwietnia 2023 r.

Sygnatura postępowania: WA1M/GRz-nu/161/2023.