Zatwierdzenie układu przez sąd w Warszawie

8 maja 2023 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest Grzegorz Mędrek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U.T. REMIX Grzegorz Mędrek.

Nadzorcą układu jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.

Sygnatura akt: WA1M/GRz/58/2023.