Restrukturyzacja bez postępowania restrukturyzacyjnego – c.d.

Restrukturyzacja jest ważniejsza niż postępowanie restrukturyzacyjne. Samo postępowanie restrukturyzacyjne, bez rzetelnej restrukturyzacji, nie uratuje firmy. Z kolei sama restrukturyzacja, bez postępowania restrukturyzacyjnego, MOŻE uratować firmę.

W poprzednim wpisie zostały przedstawione trzy elementy udanej restrukturyzacji: opanowanie kryzysu gotówkowego, zmiany w kierownictwie firmy i zadbanie o wsparcie interesariuszy.

Dwa kolejne elementy udanej restrukturyzacji to: zmiany w strategii firmy oraz zmiany kadrowe i organizacyjne.

ZMIANY W STRATEGII FIRMY

Niektórzy sądzą, że nie czas zastanawiać się nad strategią, kiedy firma walczy o życie.

Tak nie jest, gdyż zwykle dzisiejsze problemy firmy wynikają z wczorajszych błędów strategicznych. I żeby naprawić firmę, trzeba także naprawić jej strategię. Albo stworzyć tę strategię, jeśli jej dotąd nie było.

Przy czym nie chodzi o jakiś abstrakcyjne, nadęte, drogie i nikomu niepotrzebne opracowanie pt. „Strategia firmy”, jakie zwykle proponują firmy konsultingowe. Chodzi o jasną odpowiedź na kilka podstawowych pytań:

 • W jakim kierunku firma powinna zmierzać?
 • Jakie produkty lub usługi firma powinna sprzedawać?
 • Komu sprzedawać?
 • W jaki sposób sprzedawać?
 • Jakie cele długoterminowe firma chce osiągnąć i w jaki sposób?

Rzecz jasna strategia powinny być realistyczna. Powinna być dopasowana z jednej strony do potrzeb rynku, z drugiej strony – do możliwości firmy (know-how, pracownicy, baza produkcyjna itd.) Powinna wskazywać na możliwość osiągnięcia lub utrzymania przewagi konkurencyjnej.

Najczęściej występujące zmiany w strategii:

 • skupienie się na najbardziej efektywnych produktach, klientach, rynkach lub procesach produkcyjnych, i rezygnacja z pozostałych;
 • przekształcenie firmy zdywersyfikowanej w firmę działającą w jednej branży;
 • podział firmy zintegrowanej pionowo;
 • outsourcing tych procesów, które wewnątrz firmy wykonywane są niedostatecznie efektywnie.

Niemal nigdy zmianą w strategii zagrożonej firmy nie powinna być dywersyfikacja. Tonący nie powinien zaczynać nauki nowego stylu pływania.

ZMIANY KADROWE i ORGANIZACYJNE

Kryzysowi w firmie towarzyszą zwykle problemy z pracownikami:

 • odchodzenie dobrych pracowników i ogólnie wysoka rotacja kadrowa;
 • koncentracja pracowników na własnym interesie, zaniedbywanie obowiązków, brak współpracy przy realizacji celów firmy;
 • opór wobec zmian;
 • chaos organizacyjny.

Dlatego w zagrożonej firmie konieczne są także zmiany kadrowe i organizacyjne.

Zmiana struktury organizacyjnej może być pomocna w ratowaniu firmy, przy czym ludzie są ważniejsi niż struktura organizacyjna.

„Zdolni i dobrze umotywowani pracownicy są warunkiem udanej restrukturyzacji, ponieważ to oni zajmą się wprowadzaniem w życie założeń planu ratowania firmy. Zatem ocena ludzi działających w organizacji – zwłaszcza kierownictwa – oraz podjęcie decyzji o ewentualnych zwolnieniach lub wymianie pracowników stają się absolutnie priorytetowe. Wspomniana ocena powinna uwzględniać nie tylko umiejętności i zdolności, lecz także gotowość do akceptowania zachodzących w firmie zmian. Oba czynniki są równie istotne.”

S. Slatter, D. Lovett, „Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych”, WIG-Press, 2001, s.76

O kolejnych elementach udanej restrukturyzacji bez postępowania restrukturyzacyjnego – w następnym artykule.

c.d.n.