Restrukturyzacja firmy transportowej

 

Restrukturyzacja firmy transportowej może uratować ją przed bankructwem.

Firmy transportowe w Polsce coraz częściej albo bankrutują, albo ratują się, korzystając z postępowań restrukturyzacyjnych.

Największa liczba naszych klientów to ostatnio właśnie firmy transportowe. O niektórych naszych postępowaniach restrukturyzacyjnych firm transportowych piszemy w zakładce “Postępowania”. Z dobrodziejstw restrukturyzacji korzystają zarówno małe, jednoosobowe firmy transportowe, jak i większe, zatrudniające kilkudziesięciu pracowników. Restrukturyzacja firmy transportowej to często wykonywana przez nas usługa. Najczęściej proponujemy naszym klientom postępowanie o zatwierdzenie układu, np. w przypadku restrukturyzacji firmy spedycyjno-transportowej Panorama Logistics sp. z o.o.

Firmy transportowe miały duże problemy już w ubiegłym roku. Najwięcej postępowań restrukturyzacyjnych w roku 2023 rozpoczęto dla przedsiębiorców z branży transportu drogowego towarów. Liczba postępowań restrukturyzacyjnych w tej branży wzrosła aż o 138%.

Obecnie są dwie główne przyczyny problemów firm transportowych:
1) nierówna konkurencja z przewoźnikami z Ukrainy,
2) wzrost kosztów generowany przez Unię Europejską.

Przyczyny te są powiązane ze sobą. Przewoźnicy z Ukrainy mają dużo niższe koszty operacyjne niż polscy przewoźnicy. Z kolei coraz wyższe koszty operacyjne polskich przewoźników wynikają z regulacji unijnych: Pakietu Mobilności, wymiany tachografów czy wprowadzenia e-CRM.

Polskim firmom transportowym zaszkodziła też ostatnia podwyżka opłat drogowych w Niemczech.

Jeżeli Twoja firma ma problemy finansowe, jak najszybciej skontaktuj się z nami: tel. 669 151 966, 500 679 689, kontakt@continuum.biz.pl