Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – zatwierdzony układ

25 kwietnia 2024 r. sąd w Warszawie stwierdził przyjęcie układu w postępowaniu sanacyjnym Gospodarstwa Rolnego Paweł Wiśniewski – restrukturyzacja gospodarstwa zmierza zatem do sukcesu. Za przyjęciem układu opowiedzieli się wszyscy głosujący wierzyciele.

Dłużnik prowadzi działalność rolniczą i pomimo braku wpisu w rejestrze przedsiębiorców jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 KC. Gospodarstwo zajmuje się przede wszystkim uprawą borówki wysokiej (borówki amerykańskiej) oraz orzecha laskowego. Dłużnik prowadzi działalność w miejscowościach Rozalin i Annopol w powiat wołomińskim, w województwie mazowieckie. W Annopolu znajduje się plantacja borówki wysokiej, a w Rozalinie – sad leszczynowy.

Rynek borówki wysokiej (amerykańskiej)

Gospodarstwo prowadzi działalność przede wszystkim na rynku borówki wysokiej (amerykańskiej). Zdecydowana większość rodzimych borówek trafia na rynek owoców świeżych (deserowych), a tylko nieznaczną część przeznacza się do zamrożenia. Plantatorzy uprawiają borówkę przede wszystkim na otwartym gruncie; niewiele jest jeszcze plantacji prowadzonych pod osłonami. Aż 63% wszystkich gospodarstw prowadzi uprawy poniżej 5 ha. 21% gospodarstw prowadzi uprawy 5-10 ha, 13% – 10-50 ha, 3% – więcej niż 50 ha, jednak to właśnie te największe plantacje odpowiadają za ok. 30% powierzchni nasadzeń.
W 2020 roku dietetycy przyznali borówce amerykańskiej tytuł najlepszego owocu świata. Uprawa borówki wysokiej jest najszybciej rozwijającą się uprawą na świecie.

Synergia działalności rolniczej, edukacyjnej, eventowej i agroturystycznej

Gospodarstwo Rolne Paweł Wiśniewski stanowi faktycznie część większej całości, którą jest gospodarstwo prowadzone wspólnie przez całą rodzinę Dłużnika. Oprócz działalności rolniczej w gospodarstwie tym rodzina państwa Wiśniewskich prowadzi m.in. działalność edukacyjną – w zakresie produkcji roślinnej, przetwórstwa płodów rolnych, dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej oraz ekologii. Ponadto także działalność eventową i agroturystyczną (przyjęcia okolicznościowe dla dorosłych, młodzieży i dzieci, noclegi). – w ramach Zagrody Edukacyjnej „Leszczynowe Zacisze”. Restrukturyzacja gospodarstwa obejmuje wszystkie rodzaje działalności.

Zarządcą w postępowaniu sanacyjnym jest Sławomir Grela – prezes zarządu Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.

Restrukturyzacja gospodarstwa umożliwi Dłużnikowi spłatę zobowiązań w nowych, realnych terminach.

Sygnatura sprawy: WA1M/GRs/2/2022.