Sylwia Szerenos kwalifikowanym doradcą restrukturyzacyjnym

Adwokat Sylwia Szerenos – na mocy decyzji Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2023 r. – otrzymała tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Według Krajowego Rejestru Zadłużonych obecnie w Polsce na 1806 doradców restrukturyzacyjnych zaledwie 116 może poszczycić się przynależnością do tego grona i używać tytułu kwalifikowanego doradcy.

Zgodnie z przepisami jedynie kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny może pełnić funkcję zarządcy lub nadzorcy sądowego w najpoważniejszych restrukturyzacjach, w szczególności w przypadku przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub
c) osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.

Aktualnie wszyscy członkowie zarządu Continuum Restrukturyzacje Sp. z o.o. – Sylwia Szerenos i Sławomir Grela – posiadają już tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.