Agencja reklamowa ma zatwierdzony układ

5 grudnia 2023 r. sąd zatwierdził układ ZN Direct sp. z o.o. – to agencja reklamowa specjalizująca się w bazach danych.

Agencja reklamowa ZN Direct sp. z o.o. oferuje m.in. biznesowe bazy danych B2B oraz email marketing.

Fragment postanowienia sądu:

“Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w składzie:
Przewodnicząca: asesor sądowy Justyna Komorowska
po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2023 roku w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym,
sprawy po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie
układu dłużnika, którym jest ZN Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
postanawia:
I. zatwierdzić układ przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym
wobec dłużnika ZN Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.”

Nadzorca układu w tym postępowaniu to Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.

Sygnatura akt: WA1M/GRz/140/2023