Jednoosobowa działalność gospodarcza w restrukturyzacji

30 czerwca 2023 r. nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu jdg (działalność gospodarcza pod firmą AMN DEVELOPMENT Maciej Niewiatowski), obwieścił w KRZ o ustaleniu dnia układowego.

Nadzorcą układu jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o.

Sygnatura sprawy: WA1M/GRz-nu/246/2023.