Postępowanie o zatwierdzenie układu Dietbox (catering dietetyczny)

W dniu 25 czerwca 2022 r. w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ukazało się obwieszczenie o ustaleniu na dzień 25 czerwca 2022 r. dnia układowego w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) Dietbox Krzysztof Wojdat Krystyna Wojdat Spółka Jawna z siedzibą w Łomiankach  (NIP:  1182018815). Numer obwieszczenia: 20220625/00014. Specjalność firmy to catering dietetyczny.

Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą WA1M/GRz-nu/69/2022.

Funkcję nadzorcy układu w postępowaniu pełni Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o. Sprawę prowadzi doradca restrukturyzacyjny Sylwia Szerenos (e-mail: sszerenos@continuum.biz.pl; tel.: 500 679 689).

Właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.