Postępowanie restrukturyzacyjne firmy gastronomicznej

7 czerwca 2023 r. ukazało się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego dla firmy gastronomicznej – WEGEGURU sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Nadzorca układu, którym jest Continuum Restrukturyzacje sp. z o.o., w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, obwieścił o ustaleniu dnia układowego na dzień 7 czerwca 2023 r.

Sygnatura postępowania: WA1M/GRz-nu/211/2023.