Przyspieszone postępowanie układowe producenta opakowań

Postanowieniem z dnia 13 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne XHOME sp. z o.o.

Nadzorcą sądowym został wyznaczony Sławomir Grela (e-mail: sgrela@continuum.biz.pl; tel.: 669 151 966; adres: ul. Wilcza 25/10, 00-544 Warszawa).

Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą: XVIII GRp 19/21. Wierzytelności objęte układem powstałe do dnia 13 grudnia 2021 r. nie mogą być przez Dłużnika regulowane. Dłużnik ma obowiązek na bieżąco regulować zobowiązania powstałe po tej dacie.

Spis wierzytelności zostanie sporządzony przez nadzorcę sądowego bezpośrednio na podstawie ksiąg i dokumentów Dłużnika. O złożeniu spisu zostaną Państwo każdorazowo poinformowani obwieszczeniem, które ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.