Restrukturyzacja finansowa i poprawienie kluczowych procesów

Restrukturyzacja firmy to coś o wiele poważniejszego niż restrukturyzacja finansowa czy postępowanie restrukturyzacyjne.

Istnieje 7 fundamentalnych elementów udanej restrukturyzacji: opanowanie kryzysu gotówkowego, zmiany w kierownictwie firmy, zadbanie o wsparcie interesariuszy, zmiany w strategii firmy, zmiany kadrowe i organizacyjne, poprawienie kluczowych procesów oraz restrukturyzacja finansowa. O pięciu pierwszych pisaliśmy wcześniej, ten artykuł jest o dwóch ostatnich.

POPRAWIENIE KLUCZOWYCH PROCESÓW W FIRMIE

Kiedy firma walczy o życie, to nie jest dobry moment, żeby optymalizować WSZYSTKIE procesy w firmie.

Natomiast jest to właściwy moment, żeby SZYBKO poprawić KILKA KLUCZOWYCH procesów.

Co to znaczy „kluczowych”? To znaczy najważniejszych dla PRZETRWANIA firmy.

Usprawniając wybrane procesy, mamy na celu samo PRZETRWANIE firmy.  UZDROWIENIEM firmy (i optymalizacją procesów w szerszym zakresie) zajmiemy się później – kiedy już będzie jasne, że firma przetrwała okres resuscytacji i jej stan jest w miarę stabilny.

„W restrukturyzacji podejście do usprawnienia procesów powinno być „quick and dirty” – z koncentracją na kluczowych procesach, którymi są najczęściej: zaopatrzenie, produkcja, logistyka, sprzedaż i marketing.”

„Corporate Turnaround” Stuart Slatter, David Lovett, Penguin Books, 1999, s. 88

W czasie restrukturyzacji wiele procesów może być mocno zaburzonych – dlatego optymalizacja procesów w tym najtrudniejszym okresie powinna być ograniczona.

Poprawianie procesów odbywa się w trzech wymiarach:

  1. skracanie CZASU trwania procesu;
  2. upraszczanie procesu w celu zmniejszenia jego KOSZTU (albo nawet rezygnacja z danego procesu);
  3. JAKOŚĆ – w dłuższej perspektywie odpowiednia jakość produktów jest warunkiem powodzenia restrukturyzacji.

Znaczenie każdego z tych wymiarów w różnych procesach będzie oczywiście różne. Poprawiając dany proces należy skoncentrować się na tym wymiarze, który jest najważniejszy dla przetrwania firmy  – np. na jakości produktu, nawet jeśli wymaga to zwiększenia kosztów, albo na czasie reakcji na zapytanie klienta.

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA

Niektórzy sądzą, że restrukturyzacja firmy sprowadza się do restrukturyzacji finansowej. Albo nawet do restrukturyzacji zadłużenia. Albo nawet jedynie do zawarcia układu z wierzycielami. Ten sposób postrzegania restrukturyzacji jest dość rozpowszechniony wśród tych doradców, którzy nie zarządzali przedsiębiorstwami.

Tymczasem restrukturyzacja finansowa jest tylko jednym z siedmiu elementów udanej restrukturyzacji.

Celem restrukturyzacji finansowej firmy jest przywrócenie płynności gotówkowej i zapewnienie źródeł finansowania dla uratowania i uzdrowienia firmy.

Do najbardziej popularnych sposobów restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw należą:

  • UKŁAD Z WIERZYCIELAMI W RAMACH POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO. Ta metoda stała się dostępna i skuteczna w Polsce także dla małych firm dopiero w roku 2020 – w wyniku wprowadzenia tzw. „uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego”, którego następcą jest coraz bardziej popularne „postępowanie o zatwierdzenie układu”.
  • UGODY Z POSZCZEGÓLNYMI WIERZYCIELAMI, w szczególności układy ratalne z ZUS-em lub urzędem skarbowym.
  • NOWE FINANSOWANIE OD WŁAŚCICELI FIRMY (pożyczki lub podwyższenie kapitału firmy).
  • POZYSKANIE INWESTORA.

Wśród tych sposobów nie ma zaciągnięcia nowego kredytu bankowego, gdyż banki w Polsce z reguły nie pomagają firmom, które mają poważne problemy finansowe. W szczególności w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego żaden bank w Polsce nie udzieli nowego finansowania ani restrukturyzowanej firmie, ani nawet firmie z nią powiązanej.

Teoretycznie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udziela pożyczek na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw (w ramach tzw. „Polityki Nowej Szansy”), lecz w praktyce procedury trwają tam tak długo, że zagrożona firma wcześniej umrze niż dostanie taką pożyczkę.

Pożyczki z parabanków pomijamy, bo nie jest to skuteczne narzędzie restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstwa.

PODSUMOWANIE

Warunkiem uratowania i uzdrowienia firmy jest jej RESTRUKTURYZACJA. Nie wystarczy samo formalne postępowanie restrukturyzacyjne, które ogranicza się do zastosowania tylko jednego narzędzia: układu z wierzycielami.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.